Actualiteit Coronavirus en kinderopvang

Het Kabinet heeft zaterdagavond 18 december aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft ook gevolgen voor de buitenschoolse opvang (BSO). BSO’s blijven t/m 9 januari 2022 gesloten.  

Het kabinet heeft het eerdere besluit om BSO’s tussen 20 (uiterlijk 21) en 24 december te sluiten, verlengd tot en met 9 januari. Zij nemen deze beslissing om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen. Wel blijft de BSO geopend voor noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

De dagopvang (0-4 jaar) blijft open. De scholen bieden noodopvang tijdens schooltijd en de BSO gaat alleen na schooltijd noodopvang bieden.

Deze maatregel is voor iedereen heel vervelend. We hebben nog niet het antwoord op alle vragen, maar informeren jullie zo zorgvuldig mogelijk.

Wat betekent dit voor jou?

  • Er is een verlengde kerstvakantie afgekondigd voor het primair onderwijs.
  • Ook de BSO gaat vanaf dinsdag 21 december tot en met zondag 9 januari 2022 dicht.
  • De dagopvang 0-4 jaar blijft open; dit geldt ook voor peuteropvang

Noodopvang

Tijdens de sluiting van 21 december tot en met 9 januari biedt de BSO noodopvang;

  • ná schooltijd (reguliere contracturen)
  • alleen voor kinderen van wie de ouders een contract hebben met de kinderopvang en waarvan 1 van de ouders een cruciaal beroep uitoefent (lijst Rijksverheid) en kwetsbare gezinnen

Neusverkouden en naar de opvang? bekijk hier de beslisboom

Veelgestelde vragen van ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties over het coronavirus

Delen op social media
Gerelateerde items

Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach van het Jaar 2022

De Stemlijnen zijn geopend! Met instemming van Inge van Boxmeer hebben we haar ingeschreven voor de verkiezing van pedagogisch coach…

Bekijk

Toolkit uitleg kinderopvangtoeslag

Een hulpmiddel dat ouders stap voor stap helpt bij het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag. BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in…

Bekijk

Wat herdenken we eigenlijk op 4 mei? Wat betekent vrijheid voor jou?

Op 4 en 5 mei staan we elk jaar stil bij oorlog en vrijheid. Met de Kidsproof Kletspraat 4 &…

Bekijk

Volg ons op sociale media!

Volg ons via sociale media en kom te weten wat er bij ons leeft en speelt!

Kind gebonden informatie ontvang je via Mijn Kindbureau