Actualiteit Coronavirus en kinderopvang

Het Kabinet heeft zaterdagavond 18 december aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft ook gevolgen voor de buitenschoolse opvang (BSO). BSO’s blijven t/m 9 januari 2022 gesloten.  

Het kabinet heeft het eerdere besluit om BSO’s tussen 20 (uiterlijk 21) en 24 december te sluiten, verlengd tot en met 9 januari. Zij nemen deze beslissing om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen. Wel blijft de BSO geopend voor noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

De dagopvang (0-4 jaar) blijft open. De scholen bieden noodopvang tijdens schooltijd en de BSO gaat alleen na schooltijd noodopvang bieden.

Deze maatregel is voor iedereen heel vervelend. We hebben nog niet het antwoord op alle vragen, maar informeren jullie zo zorgvuldig mogelijk.

Wat betekent dit voor jou?

  • Er is een verlengde kerstvakantie afgekondigd voor het primair onderwijs.
  • Ook de BSO gaat vanaf dinsdag 21 december tot en met zondag 9 januari 2022 dicht.
  • De dagopvang 0-4 jaar blijft open; dit geldt ook voor peuteropvang

Noodopvang

Tijdens de sluiting van 21 december tot en met 9 januari biedt de BSO noodopvang;

  • ná schooltijd (reguliere contracturen)
  • alleen voor kinderen van wie de ouders een contract hebben met de kinderopvang en waarvan 1 van de ouders een cruciaal beroep uitoefent (lijst Rijksverheid) en kwetsbare gezinnen

Neusverkouden en naar de opvang? bekijk hier de beslisboom

Veelgestelde vragen van ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties over het coronavirus

Delen op social media
Gerelateerde items

Noodopvang BSO

Noodopvang BSO De BSO is van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 enkel geopend voor noodopvang. De noodopvang voor kinderen…

Bekijk

Zonnetjesweek

Het is heerlijk om te genieten van de zon, maar de zon kan ook schadelijk zijn. Vooral voor jonge kinderen.…

Bekijk

Nieuwbouw Campus aan de Lanen

Het plaatsen van de bouwhekken is op 7 september de eerste fysieke stap op weg naar de nieuwbouw van Kindcentrum…

Bekijk