Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang rond 8 juli op rekening ouders

Informatie van de overheid
Actueel nieuws van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is sinds begin juni online. Op https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Compensatieregeling eigen bijdrage ouders
Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximum uurtarief vergoed.

Communicatie naar ouders
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli 2020 ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni 2020. Ook kunnen zij hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Delen op social media
Gerelateerde items

Start nieuwbouw Campus aan de Lanen

Het plaatsen van de bouwhekken is op 7 september de eerste fysieke stap op weg naar de nieuwbouw van Kindcentrum…

Bekijk

Kinderkookcafé!

Na de zomervakantie, op woensdag 30 sept a.s. start locatie KC De Hoven met een kinderkookcafé. Mocht uw kind hier…

Bekijk

Actualiteit Coronavirus en kinderopvang

De buitenschoolse opvang gaat vanaf 8 juni weer regulier open. Sinds 11 mei zijn de scholen al voor de helft…

Bekijk