Ondernemingsraad

We zijn trots op onze medewerkers en waarderen hun inzet en mening. Via de Ondernemingsraad (OR) denken zij mee over alle beleidsterreinen. Vertegenwoordigers van diverse locaties van OKB hebben zitting in de OR.

De bevoegdheden zijn wettelijk geregeld conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR heeft advies- en informatierecht over de algemene organisatie van de onderneming en instemmingsrecht over zaken die het personeel direct aangaan, zoals werktijden, arbeidsomstandigheden, verzuimbeleid en scholing.

De raad komt elke maand bijeen en praat jaarlijks zes keer met de directeur-bestuurder. De leden houden ook de vinger aan de pols in de locaties en reageren op signalen van medewerkers.

Leden Ondernemingsraad

Jozua Irijanan
Jolanda Faber
Roanne van Lith
Luuk de Jong
Inge van Boxmeer
Mariëlle Hofmans