Ondernemingsraad

Bij Ons Kindbureau nemen we ook de mening van medewerkers serieus. Via de Ondernemingsraad (OR) denken medewerkers mee over ons beleid. Er zitten vertegenwoordigers in van diverse locaties van OKB. Zo kan de OR over alle beleidsterreinen meepraten.

De bevoegdheden zijn wettelijk geregeld conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR heeft advies- en informatierecht over de algemene organisatie van de onderneming en instemmingsrecht over zaken die het personeel direct aangaan. Zoals werktijden, arbeidsomstandigheden, verzuimbeleid en scholing.

De raad komt elke maand bijeen en  zes keer praat de OR met de directeur-bestuurder. De leden houden ook de vinger aan de pols in de locaties en reageren op signalen van medewerkers.

Leden Ondernemingsraad

In de OR zitten de volgende medewerkers:
Joyce Peeters
Mandy Arens
Thalita van Hees
Mieke van Vliet
Miranda Martens
Luuk de Jong
Inge van Boxmeer