Teamsamenstelling

Vertrouwde gezichten

We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig en vertrouwd voelt bij onze pedagogisch medewerkers. Daarom staat een vast team van (maximaal) drie à vier pedagogisch medewerkers op een groep .

  • We streven naar een mix van mbo- en hbo-geschoolde medewerkers.
  • We letten op een goede verdeling van leeftijd, ervaring en specifieke deskundigheid, zoals EHBO en creatieve vaardigheden.
  • Al onze pedagogisch medewerkers hebben conform cao-eisen minimaal een mbo-opleiding.
  • Omdat wij hechten kwaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers, volgen zij regelmatig bij- en nascholingen.
  • Met behulp van video-interactie en een pedagogisch coach werken wij continu aan het verbeteren van het pedagogisch handelen op de groepen.

 

Flexibel inzetbaar

Elk kindcentrum kan gebruikmaken van onze pool van eigen, ervaren medewerkers van Ons Kindbureau. Ook worden mbo- en hbo-studenten ingezet, die een relevante opleiding volgen. Uitgangspunt is dat altijd een vertrouwde (vaste) pedagogisch medewerker aanwezig is, die de kinderen en ouders goed kent.

 

Stagiaires

Ons Kindbureau hecht belang aan de scholing van kwalitatief en professioneel personeel. Daarom bieden de kindcentra leerplekken aan mbo- en hbo-studenten. Het kan voorkomen dat op de groep een stagiair aanwezig is; vanzelfsprekend naast de vaste pedagogisch medewerker(s).