Onze mensen

Doordachte samenstelling team

We vinden het belangrijk dat jouw kind zich veilig voelt en zich kan hechten. Daarom staat er een vast team van (maximaal) drie à vier pedagogisch medewerkers op een groep.

  • We streven naar een mix van mbo- en hbo-geschoolde medewerkers.
  • We letten op een goede verdeling van leeftijd, ervaring en specifieke deskundigheid zoals EHBO en creativiteit.
  • Al onze pedagogisch medewerkers hebben minimaal een mbo-opleiding conform Cao-eisen.
  • Wij hechten aan de ontwikkeling van onze medewerkers, die dan ook regelmatig bij- en nascholingen volgen.
  • Met behulp van Video interactie en een pedagogisch coach wordt continu gewerkt aan het verbeteren van het pedagogisch handelen op de groepen.

 

Flexibel inzetbaar

Elk kindcentrum kan gebruikmaken van de eigen medewerkers die flexibel inzetbaar zijn van Ons Kindbureau. Dit zijn ervaren pedagogisch medewerkers, maar ook mbo- en hbo-studenten die een relevante opleiding volgen. Uitgangspunt is dat er altijd een vertrouwde (vaste) pedagogisch medewerker aanwezig is, die de kinderen en de ouders goed kent.

 

Stagiaires

Ons Kindbureau hecht veel belang aan de scholing van kwalitatief en professioneel personeel. Daarom bieden de kindcentra ook leerplekken aan mbo- en hbo-studenten. Het kan dan ook voorkomen dat er een stagiair op een groep aanwezig is; vanzelfsprekend naast de vaste pedagogisch medewerkers.