Wat maakt ons bijzonder?

Partner in opgroeien

Als ouder ben je niet de enige die zich bezighoudt met de ontwikkeling van je kind. Naast thuis, brengen kinderen namelijk enorm veel tijd door op school en op de opvang. Ook leraren, pedagogisch medewerkers en andere medewerkers van kindcentra hebben een grote rol in de opvoeding en ontwikkeling van ieder kind.

Wij zijn uw partner. We staan náást de ouders en andere verzorgers waar het gaat om de ontwikkeling. Daarbij is oog voor de behoefte van ieder kind, maar ook voor de behoeften van de ouders. We denken mee, adviseren en ontzorgen waar dat kan. We zijn een volwaardige partners in het opgroeiproces van je kind.

Verbinding is hierbij een sleutelwoord. Verbinding tussen ouders, kinderen, school en  opvanglocaties. Maar ook verbinding met andere partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling, zoals verenigingen, gemeente en zorgpartijen.

 

Expert in ontwikkeling

Ons Kindbureau ziet de kindcentra alleszins als slechts een plek waar kinderen tijd doorbrengen als zij niet thuis zijn. Kindcentra, onderwijs én opvang, spelen een actieve rol in het recht van kinderen om zich optimaal te ontwikkelen.

Dat betekent dat ook Ons Kindbureau en alle locaties die hierbij horen zich blijven ontwikkelen. In de mensen, qua opleiding, bijscholing en trainingen. Maar ook in kennis van ontwikkelingen in onderwijs en opvang. Ook is er oog voor de faciliteiten die alle kindcentra bieden en de mogelijkheden om samen te werken met partners in onder meer sport, techniek en cultuur.

Ons Kindbureau profileert zich daarom als expert en autoriteit in een doorgaande ontwikkellijn van kinderen. We delen onze kennis en kunde, onder meer met seminars op andere kindcentra. En we investeren om deze op hoog niveau te houden.

De kunst van optimaal opgroeien.
Ons kindbureau speelt een heel actieve rol in het recht van het kind om zich optimaal te ontwikkelen. Wij doen er alles aan om expert en autoriteit te zijn in een doorgaande ontwikkellijn van het kind. Tegelijkertijd weten we samen méér. Daarom staan we naast elkaar en werken we als partners aan de ontwikkeling van het kind. Samen beheersen we de kunst van optimaal opgroeien.