Wat maakt ons bijzonder?

Jij mag er zijn..

Je kind is van harte welkom bij ons. Een goede band tussen je kind en de pedagogisch medewerker is de basis van waaruit je kind de omgeving durft te verkennen. Het voelt zich vrij om te bewegen en te spelen wanneer het zich veilig en vertrouwd voelt. Je kind wordt gezien, we volgen het in zijn ontwikkeling en we respecteren zijn behoeften. Kinderen kunnen hier zichzelf zijn. Ze krijgen de ruimte om eigen keuzes te maken. We nodigen hen uit en moedigen hen aan om mee te denken en te praten over hun wensen. Zo voelen ze zich gewaardeerd en bouwen ze zelfvertrouwen op.

Samen..

Kinderen leren zelf en in de groep van en met elkaar. Ze zijn elkaars ‘eerste pedagoog’. Ze stimuleren en motiveren elkaar in hun ontwikkeling.Als je kind ouder wordt en naar school gaat wordt ‘de groep’ steeds belangrijker. Kinderen willen er graag ‘bij horen’ en passen zich aan de waarden en normen van de groep aan. Een warm groepsklimaat is erg belangrijk in de BSO leeftijd, het geeft je kind veiligheid en houvast.

 

Leren en denken door te doen..

Je kind heeft alles in huis om zichzelf en de wereld te ontdekken. Het uit zijn ervaringen in honderd talen (praten, dansen, zingen, verven, kleien enzovoort). In een uitdagende of uitnodigende leeromgeving worden fantasie, nieuwsgierigheid en verwondering geprikkeld. Denken en leren vindt bij kinderen vooral door te doen. Onze pedagogische medewerkers geven de kinderen alle kansen om te spelen. Ze lokken spel uit door materialen en de inrichting van de groepen af te stemmen op de leeftijd en behoeftes van de kinderen. We maken bijvoorbeeld veel gebruik van ‘open’ spelmateriaal. Dit is materiaal waar vooraf geen doel aan gesteld is. Ze kunnen ermee spelen, onderzoeken en experimenteren.

 

Kinderen leren door te spelen..

Spelen is het harde werken van je kind om zich te ontwikkelen. Door kinderen de ruimte te geven om de (veilige) grenzen en mogelijkheden in hun omgeving te verkennen, leren ze de mogelijkheden van de wereld om zich heen beter kennen. In onze activiteiten gaan wij uit van welbevinden en betrokkenheid van kinderen. Eigen initiatief nemen, eigen keuzes maken en eigen inbreng hebben is belangrijk in het spel. We kijken intensief naar de kinderen en bieden activiteiten aan die aansluiten bij hun behoefte.