Wat vinden wij belangrijk?

In al ons beleid gaan we uit van een aantal vaste kernwaarden. Dit is de basis van al onze inspanningen en het vormt een toetsingskader voor ons handelen:

Kundig

Wij zien kindcentra alleszins als slechts een plek waar kinderen tijd doorbrengen als zij niet thuis zijn. Daarom blijven we, en ook onze locaties, ons ontwikkelen. Ook is er oog voor de faciliteiten die alle kindcentra bieden.

 

Aandacht

Kinderen brengen enorm veel tijd door op school en op de opvang. Ook wij hebben dus een grote rol in de opvoeding en ontwikkeling van ieder kind. We zijn ‘partners’ in de ontwikkeling. Er is dan ook volop aandacht voor de behoefte van ieder kind, én die van de ouders. We denken mee, adviseren en ontzorgen waar dat kan.

 

Betrouwbaar

Onze kindcentra zijn voor kinderen en ouders een vertrouwde plek in de wijk. Ook werken we intensief samen met partners in de wijk, om zo een veilige en doorgaande ontwikkeling te bieden. Samen zorgen we voor een warm en geborgen opgroeiproces.

 

Kwaliteit

Bij ons staat de ontwikkeling van het kind centraal. Dat begint bij de kwaliteit van onze medewerkers. Zij zijn competent, vaardig en altijd gediplomeerd. Natuurlijk werken we volgens wettelijke kwaliteitsnormen. Op alle locaties wordt gewerkt volgens hetzelfde pedagogisch concept. Onze medewerkers worden begeleid door onze pedagogisch coach. Het pedagogisch coach plan kunt u op de locatie ten alle tijden inzien.

 

Innovatief/grensverleggend

Om een autoriteit te blijven, investeren we in de mensen. Met opleiding, bijscholing en trainingen. Maar ook in kennis van ontwikkelingen in onderwijs en opvang. We delen onze kennis en kunde, onder meer met seminars op andere kindcentra. En we investeren om dit op hoog niveau te houden.

 

Samen

Wij zijn een schakel in het leven van een kind. Samen met ouders zorgen we voor een optimale ontwikkeling. Altijd in overleg, naast elkaar, en met hetzelfde doel. Ook werken we nauw samen met partners in onder meer sport, techniek en cultuur. Verbinding is het sleutelwoord.