Onze kernwaarden

In ons beleid gaan we uit van onze kernwaarden. Zij zijn de basis van wat wij doen en vormen een toetsingskader voor ons handelen.

Kundig

Onze rol, ons aanbod en onze pedagogische visie zijn van waarde voor het opgroeiende kind. Daarom blijven wij ons en ook onze locaties ontwikkelen. Wij hebben oog voor de faciliteiten die onze kindcentra bieden.

 

Aandacht

Kinderen brengen veel tijd door op school en de opvang. Wij hebben een grote rol in de opvoeding en ontwikkeling van ieder kind. We zijn ‘partners’ in de ontwikkeling. Er is volop aandacht voor de behoefte van ieder kind, én die van ouders. We denken mee, adviseren en ontzorgen waar dat kan.

 

Betrouwbaar

Onze kindcentra zijn voor kinderen en ouders een vertrouwde plek in de wijk. We werken intensief samen met partners in de wijk, om zo een veilige en doorgaande ontwikkeling te bieden. Samen zorgen we voor een warm en geborgen opgroeiproces.

 

Kwaliteit

Bij ons staat de ontwikkeling van het kind centraal. Dat begint bij de kwaliteit van onze medewerkers. Zij zijn competent, vaardig en altijd gediplomeerd. Natuurlijk werken we volgens wettelijke kwaliteitsnormen. Op alle locaties wordt gewerkt volgens hetzelfde pedagogisch kader. Onze medewerkers worden begeleid door onze pedagogisch coach. Het pedagogisch coach plan kunt u op de locatie te allen tijde inzien.

 

Innovatief/grensverleggend

Om toonaangevend in kinderopvang te blijven, investeren we in onze mensen. Met opleiding, bijscholing en trainingen. Maar ook in kennis van ontwikkelingen in onderwijs en opvang. We delen onze kennis en kunde en we investeren om dit op hoog niveau te houden.

 

Samen

Wij zijn een schakel in het leven van een kind. Samen met ouders zorgen we voor een optimale ontwikkeling. Altijd in overleg, naast elkaar, en met hetzelfde doel. Ook werken we nauw samen met partners in onder meer sport, techniek en cultuur. Verbinding is het sleutelwoord.