Tarieven

Ga snel naar:


Aanmelden vakantie BSO kerstvakantie 2019

Hier aanmelden


Aanbod dagopvang 0-4 jaar 52 weken

52 weken per jaar open, met uitzondering van de feestdagen en maximaal 3 sluitingsdagen per jaar. Dit kan afgenomen worden op vaste dagdelen per week.

Voorschoolse opvang 7.30 tot 08.30 1 uur € 8,18 per uur
Hele dag 8.30 tot 17.00 8,5 uur € 8,18 per uur
Verlengde middag 17.00 tot 18.30 1,5 uur € 8,18 per uur
Verlengde ochtend 8.30 tot 14.30 6 uur € 8,68 per uur
Ochtend 8.30 tot 13.00 4,5 uur € 8,68 per uur
Middag 13.00 tot 17.00 4 uur € 8,68 per uur
Extra opvang € 8,18 per uur
Flexibele opvang hele dagen even-oneven weken € 8,68 per uur
Flexibele opvang halve dagen even-oneven weken  € 9,18 per uur

 

Aanbod dagopvang 0-4 jaar 40 weken

Voor de 40 schoolweken met uitzondering van de feestdagen en 3 sluitingsdagen per jaar.
Dit kan afgenomen worden op vaste dagdelen per week.

Voorschoolse opvang 7.30 tot 08.30 1 uur € 8,68 per uur
Hele dag 8.30 tot 17.00 8,5 uur € 8,68 per uur
Verlengde middag 17.00 tot 18.30 1,5 uur € 8,68 per uur
Verlengde ochtend 8.30 tot 14.30 6 uur € 9,18 per uur
Ochtend 8.30 tot 13.00 4,5 uur € 9,18 per uur
Middag 13.00 tot 17.00 4 uur € 9,18 per uur
Flexibele opvang hele dagen even-oneven weken € 9,18 per uur
Flexibele opvang halve dagen even-oneven weken  € 9,68 per uur

Bij een contract van 46 weken of 40 weken kunnen de vastgestelde vakantieweken niet geruild worden, het is wel mogelijk een van deze weken als extra opvang in te kopen.


Aanbod Peuterarrangement 2,5-4 jaar 40 weken

Voor de 40 schoolweken, met uitzondering van de feestdagen en maximaal 3 extra sluitingsdagen per jaar. Dit kan afgenomen worden in een  combinatie van 2 dagdelen van 3,5 uur (ochtenden of middagen). Tijden worden per kindcentrum vastgesteld.

2 dagdelen 3,5 uur € 8,02 per uur

 


Aanbod buitenschoolse opvang 4-13 jaar 40 weken

Voor de 40 schoolweken, met uitzondering van de feestdagen en maximaal 3 extra sluitingsdagen per jaar. Dit kan afgenomen worden per dagdeel met een minimum van 1 dagdeel per week.

Voorschoolse opvang 7.30 tot 08.30 1 uur € 7,18 per uur
14.00 tot 18.30 4,5 uur € 7,18 per uur
Naschoolse opvang: 14.00-tot 17.00 3 uur € 7,68 per uur
Extra opvang zie procedure extra opvang € 7,18 per uur
Flexibele opvang lange middag/vso even-oneven weken € 7,68 per uur
Flexibele opvang korte middag even-oneven weken € 8,18 per uur

 

KC de Vlechter in Vlijmen in KC de Springplank in Den Bosch hebben afwijkende openingstijden/tarieven:

KC de Vlechter

14.15 -17.00 2,75 uur € 7,68 per uur
14.15 -18.30 4,25 uur € 7,18 per uur
12.30 -17.00 4,5 uur € 7,18 per uur
12.30 -18.30 6 uur € 7,18 per uur

 

KC de Springplank

14.00 -17.30 3,5 uur € 7,18 per uur
14.00 -18.00 4 uur € 7,18 per uur

 


Aanbod vakantie opvang 4-13 jaar 12 weken

Voor de 12 vakantieweken met uitzondering van de feestdagen. Dit kan afgenomen worden voor hele dagen of verlengde ochtenden (i.v.m. activiteiten geen halve dagopvang mogelijk) en hiervoor is geen minimum per kalenderjaar.

Hele dag 7.30-18.30 11 uur € 8,18 per uur
Verlengde ochtend 7.30-14.30 7 uur € 8,18 per uur
Extra opvang Zie procedure extra opvang € 8,18 per uur

Deze dagen worden 8 tot 6  weken voor een schoolvakantie digitaal vastgelegd m.b.v. het standaardformulier vakantieopvang BSO. De vakantieopvang wordt voor het hele jaar per maand gemiddeld en gefactureerd. Er vindt geen restitutie plaats van niet afgenomen dagen.


Ruilen van dagen

We proberen zo veel mogelijk ruimte te geven om dagen te ruilen binnen onderstaande kaders:

  • Ruilen ( binnen hetzelfde opvangcontract) kan als er ruimte is op de eigen groep binnen het rooster en de wettelijke medewerker-kind ratio.
  • Naarmate het drukker wordt op de groepen zal er minder ruimte zijn om te ruilen daarom geven we nu de mogelijkheid om de dagen nog het gehele kalenderjaar op te nemen
  • Dagdelen die niet afgenomen zijn blijven staan als tegoed op de groep, mits deze minimaal een week van te voren doorgegeven zijn aan de groep. (vakantie van ouders, langdurige ziekte van kind). Uitzonderingen hierop kunnen alleen gemaakt worden met goedkeuring  van de locatiemanager van Ons Kindbureau.
  • Sluitingsdagen van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed (dit zijn niet de landelijke feestdagen van Kerstmis, Pasen etc.)
  • Ouders spreken de vervangende dagen op de groep af, dat kan pas als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is, dus niet maanden van te voren.
  • Per 31 december van ieder kalenderjaar vervalt het tegoed van het afgelopen jaar.

Afwijkingen in openingstijden

Alle kindcentra hebben 2 studiedagen per jaar voor het gehele kindcentrum waarop alle opvang gesloten is.
Voor 2019 zijn dit: 31 mei en 27 september.
Wij sluiten 24 december en 31 december om 17.00 uur.