Tarieven

Ga snel naar:


Netto kosten berekenen?

Maak gebruik van onze rekentool en reken zelf uit wat de netto kosten in 2020 zijn.


 


 

Aanbod dagopvang 0-4 jaar 52 weken

52 weken per jaar open, met uitzondering van de feestdagen en maximaal 3 sluitingsdagen per jaar. Dit kan afgenomen worden op vaste dagdelen per week.

Voorschoolse opvang 7.30 tot 08.30 1 uur € 8,89 per uur
Hele dag 8.30 tot 17.00 8,5 uur € 8,89 per uur
Verlengde middag 17.00 tot 18.30 1,5 uur € 8,89 per uur
Verlengde ochtend 8.30 tot 14.30 6 uur € 9,39 per uur
Ochtend 8.30 tot 13.00 4,5 uur € 9,39 per uur
Middag 13.00 tot 17.00 4 uur € 9,39 per uur
Extra opvang € 8,89 per uur
Flexibele opvang hele dagen even-oneven weken € 9,39 per uur
Flexibele opvang halve dagen even-oneven weken  € 9,89 per uur

 

Aanbod dagopvang 0-4 jaar 40 weken

Voor de 40 schoolweken met uitzondering van de feestdagen en 3 sluitingsdagen per jaar.
Dit kan afgenomen worden op vaste dagdelen per week.

Voorschoolse opvang 7.30 tot 08.30 1 uur € 9,39 per uur
Hele dag 8.30 tot 17.00 8,5 uur € 9,39 per uur
Verlengde middag 17.00 tot 18.30 1,5 uur € 9,39 per uur
Verlengde ochtend 8.30 tot 14.30 6 uur € 9,89 per uur
Ochtend 8.30 tot 13.00 4,5 uur € 9,89 per uur
Middag 13.00 tot 17.00 4 uur € 9,89 per uur
Flexibele opvang hele dagen even-oneven weken € 9,89 per uur
Flexibele opvang halve dagen even-oneven weken  € 10,39 per uur

 


Aanbod Peuterarrangement 2,5-4 jaar 40 weken

Voor de 40 schoolweken, met uitzondering van de feestdagen en maximaal 3 extra sluitingsdagen per jaar. Dit kan afgenomen worden in een  combinatie van 2 dagdelen van 3,5 uur (ochtenden of middagen). Tijden worden per kindcentrum vastgesteld.

2 dagdelen 4 uur € 8,17 per uur

 


Aanbod buitenschoolse opvang 4-13 jaar 40 weken

Voor de 40 schoolweken, met uitzondering van de feestdagen en maximaal 3 extra sluitingsdagen per jaar. Dit kan afgenomen worden per dagdeel met een minimum van 1 dagdeel per week.

Voorschoolse opvang 7.30 tot 08.30 1 uur € 7,80 per uur
14.00 tot 18.30 4,5 uur € 7,80 per uur
Naschoolse opvang: 14.00-tot 17.00 3 uur € 8,30 per uur
Extra opvang zie procedure extra opvang € 7,80 per uur
Flexibele opvang lange middag/vso even-oneven weken € 8,30 per uur
Flexibele opvang korte middag even-oneven weken € 8,80 per uur

 

KC de Vlechter in Vlijmen in KC de Springplank in Den Bosch hebben afwijkende openingstijden/tarieven:

KC de Vlechter

Voorschoolse opvang 07.30 – 08.30 1 uur € 7,25 per uur
Naschoolse opvang 14.15 – 17.00 2,75 uur € 7,75 per uur
Naschoolse opvang 14.15 – 18.30 4,25 uur € 7,25 per uur
Naschoolde opvang 12.30 – 17.00 4,5 uur € 7,25 per uur
Naschoolse opvang 12.30 – 18.30 6 uur € 7,25 per uur
Dagopvang 40/52 weken 07.30 – 18.30 € 8,25 per uur
Peuterarrangement 2 dagdelen 2 x 4 uur € 8,17 per uur

 

KC de Springplank

Voorschoolse opvang 07.30 – 08.30 1 uur € 7,25 per uur
Naschoolse opvang 14.00 – 17.30 3,5 uur € 7,25 per uur
Naschoolse opvang 14.00 – 18.00 4 uur € 7,25 per uur
Dagopvang 40 weken 07.30 – 18.00 € 8,25 per uur
Peuterarrangement 2 dagdelen 2 x 4 uur € 8,17 per uur

 


Aanbod vakantie opvang 4-13 jaar 12 weken

Voor de 12 vakantieweken met uitzondering van de feestdagen. Dit kan afgenomen worden voor hele dagen of verlengde ochtenden (i.v.m. activiteiten geen halve dagopvang mogelijk) en hiervoor is geen minimum per kalenderjaar.

Hele dag 7.30-18.30 11 uur € 8,89 per uur
Verlengde ochtend 7.30-14.30 7 uur € 8,89 per uur
Extra opvang Zie procedure extra opvang € 8,89 per uur

Deze dagen worden 8 tot 6  weken voor een schoolvakantie digitaal vastgelegd m.b.v. het standaardformulier vakantieopvang BSO. De vakantieopvang wordt voor het hele jaar per maand gemiddeld en gefactureerd. Er vindt geen restitutie plaats van niet afgenomen dagen.


Ruiltegoed of extra afnemen van dagdelen

Kinderen hebben gecontracteerde dagdelen voor de dagopvang en buitenschoolse opvang. Dit stimuleert de stabiliteit van de groepen, het kind voelt zich veilig en daarmee waarborgen we de pedagogische kwaliteit van de opvang.

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind niet kan komen, of dat u extra opvang nodig heeft op een andere dag dan de gecontracteerde dagdelen. De afmelding en aanvraag dient via een bestelling/aanvraag in de ouderapp gedaan te worden. U krijgt binnen 2 werkdagen een terugkoppeling op uw bestelling.

Bestelling/aanvragen worden niet meer op de groep behandeld. Indien u extra opvang wenst binnen 24 uur neem dan contact op met de manager van uw locatie, deze helpt u graag. Voor het gehele beleid klik hier.


Afwijkingen in openingstijden

Alle kindcentra hebben 2 studiedagen per jaar voor het gehele kindcentrum waarop alle opvang gesloten is.
Voor 2020 zijn dit: 4 mei en 25 september.
Wij sluiten 24 december en 31 december om 17.00 uur.
Een overzicht met alle sluitingsdagen vind u hier.