0 tot 4 jaar: Dagopvang

Op verschillende locaties bieden we dagopvang voor baby’s, dreumesen en peuters. Altijd in horizontale groepen; er zijn aparte groepen voor kinderen van 0-2 jaar en van 2-4 jaar. Zo sluit ons aanbod optimaal aan op de ontwikkeling uw kind.

 

Visie op dagopvang

Dagopvang maakt deel uit van een kindcentrum. Daar horen ook de buitenschoolse opvang (BSO) en basisonderwijs bij. Al onze locaties hebben een eigen visie op opvang en onderwijs. Dat noemen we het ‘pedagogisch concept’. per locatie verschillen.

Kijk bij onze locaties om te zien hoe de kindcentra zich van elkaar onderscheiden. Heeft u moeite een keuze te maken? Neem dan contact met ons op; wij helpen u graag het best bij u en uw kind passende kindcentrum te vinden!

 

Tarieven

U vindt de tarieven van Ons Kindbureau bij Tarieven.

We werken met vaste tijden per dagdeel. Wilt u weten wat er mogelijk is in flexibele opvang? Neem dan contact op met de klantendesk.

Onze tarieven zijn bruto prijzen. Als u werkt of studeert, komt u in aanmerking voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Die wordt maandelijks door de Belastingdienst uitbetaald. Op www.toeslagen.nl maakt u een berekening van uw netto kosten en vraagt u de toeslag aan.

 

Plaatsingscriteria

 • We plaatsen aanmeldingen op volgorde van binnenkomst op onze lijst.
 • U kiest voor één kindcentrum; u kunt zich niet aanmelden bij meerdere kindcentra.
 • Baby’s zijn welkom vanaf acht weken oud welkom op de dagopvang.
 • Uw kind komt bij voorkeur minimaal twee dagdelen.
 • U heeft keuze uit 40 weken of 52 weken opvang per jaar.
 • Wie méér dagen opvang afneemt, gaat voor.
 • Wie hele dagen opvang afneemt, gaat voor op wie halve dagen opvang afneemt.

Het is belangrijk dat u eerst de aanmeldprocedure volgt. Uiterlijk vier maanden vóór de gevraagde ingangsdatum krijgt u van de administratie een opvangaanbod. Dit aanbod blijft twee weken geldig. Wanneer u het aanbod binnen twee weken ondertekend terugstuurt, ligt de plaatsing van uw kind vast. We bevestigen dit met een door Ons Kindbureau ondertekend contract.

 

Ruilen en extra dagen

Dagdelen incidenteel ruilen

Wilt u incidenteel een dagdeel ruilen? Dat is mogelijk mits er plaats is in de groep van uw kind. Samen met de pedagogisch medewerker van de groep vult u het formulier ‘Ruilen van dagen’ in. De pedagogisch medewerkster bekijkt of er plaats is.

 

Ruilen van dagen

We geven zo veel mogelijk ruimte om dagen te ruilen. Dat kan binnen onderstaande kaders:

 • Als er ruimte is in de eigen groep.
 • Naarmate het drukker wordt op de groepen is er minder ruimte om te ruilen. Daarom kunt u geruilde dagen nog het gehele kalenderjaar opnemen.
 • Het kan zijn dat u op vakantie gaat, of dat uw kind langdurig ziek is. Dagdelen die hierdoor niet zijn afgenomen, blijven staan als tegoed. Mits u deze dagdelen minimaal een week van tevoren heett doorgegeven aan de groep.
 • Sluitingsdagen (anders dan landelijke feestdagen) van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed.
 • Ouders spreken vervangende dagen af met de pedagogisch medewerker. Ruilen kan als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is. Maanden van te voren ruildagen aangeven is daarom niet mogelijk.
 • Op 31 december van ieder kalenderjaar vervallen alle tegoeddagen van het afgelopen jaar.

Wilt u structureel dagdelen wijzigen? Neem dan contact op met de klantendesk.

 

Extra dagdelen kopen

Wilt u incidenteel gebruikmaken van een extra opvangdag? Vraag dan extra opvang aan. Is er plaats in de groep, dan is uw kind van harte welkom.

U kunt de gewenste extra dag(delen) aanvragen bij de pedagogisch medewerksters. Hiervoor vult u samen het formulier ‘Extra opvang’ in. Het ondertekende formulier wordt verwerkt door onze administratie. Het aangepaste urenoverzicht kunt u opgeven aan de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag van dat jaar.

Delen op social media