Dit maakt ons bijzonder

Je kind. Jij. Wij.

Geluk van je kind is ons vertrekpunt. En ons doel. Samen met jou delen wij de diepe wens dat het goed gaat met jouw kind. Dat hij of zij zich kan ontplooien en opgroeit in een fijne, warme en veilige omgeving, samen met anderen.

 

Een goede band tussen je kind en onze pedagogisch medewerkers is een voorwaarde. Dit geeft je kind een gevoel van veiligheid en vertrouwen: de basis van waaruit je kind de omgeving durft te verkennen. Je kind mag helemaal zichzelf zijn en wordt bij ons gezien en gehoord. We volgen zijn ontwikkeling en respecteren zijn behoeften. We nodigen hem uit, moedigen hem aan om zelf te doen, eigen keuzes te maken en zich uit te spreken. Zo groeit je kind.

Samen leren

Als volwassenen hoeven wij kinderen niet aan te zetten om te leren. Want dat doen ze vanuit zichzelf. Zij leren zelf én in de groep van en met elkaar. Ze voeden elkaar op en zijn in vaktermen elkaars ‘eerste pedagoog’. Onbewust stimuleren en motiveren ze elkaar in hun ontwikkeling.

Als je kind ouder wordt en naar school gaat wordt de groep steeds belangrijker. Een kind wil er graag bij horen en past zich aan de waarden en normen van de groep aan. Een warm groepsklimaat is belangrijk, vooral in de BSO-leeftijd. Dit geeft je kind veiligheid en houvast.

 
De honderd talen van je kind

Je kind heeft alles in huis om zichzelf en de wereld te ontdekken. Hij uit zijn ervaringen in honderd talen: praten, dansen, zingen, verven, kleien en meer. Dit is iedere keer weer prachtig om te zien. Een uitdagende en uitnodigende leeromgeving prikkelt fantasie, nieuwsgierigheid en verwondering. Kinderen leren vooral door zelf te doen.

Onze pedagogische medewerkers geven de kinderen alle kansen om te spelen en dus te leren. Ze lokken spel uit door materialen en de inrichting van de groepen af te stemmen op de leeftijd en behoeftes van de kinderen. We maken veel gebruik van ‘open’ spelmateriaal. Dit is materiaal wat vooraf geen vastgesteld doel heeft, zoals steentjes, ringen, blokken of kurken. Hiermee kunnen ze van alles: stapelen, vormen leggen en ga zo maar door. Zo onderzoeken en experimenteren ze spelenderwijs.

 
Spelen is leren

Je kind speelt puur om zich te kunnen ontwikkelen. Spelen is in die zin hard werken! Door kinderen de ruimte te geven om de (veilige) grenzen en mogelijkheden in hun omgeving te verkennen, leren ze de mogelijkheden van de wereld om zich heen beter kennen. In onze activiteiten gaan wij uit van welbevinden en betrokkenheid van ieder kind. Initiatief nemen, keuzes maken en eigen inbreng zijn belangrijk in het spel. We kijken intensief naar ieder kind en bieden activiteiten die aansluiten bij ieders behoefte. Je kind leert door te spelen.

Meer weten over ons pedagogisch kader?

De pijlers vertrouwen, samen en rijke omgeving staan hierbij centraal.
In onderstaand filmpje nemen we je mee!