4 tot 14 jaar: Buitenschoolse opvang (BSO)

Heeft u een kind op de basisschool? Dan kunt u gebruikmaken van de buitenschoolse opvang (BSO). Uw kind gaat naar de BSO van het kindcentrum waar het ook op school zit.

Wij bieden drie vormen van buitenschoolse opvang aan:

 • Voorschoolse opvang (van 7.30-8.30 uur)
 • Naschoolse opvang (van 14.00-17.00 uur of van 14.00-18.30 uur)
 • Opvang in vakantieweken (van 7.30-18.30 uur of van 07.30-14.30 uur)

Voor iedere vorm van opvang tekent u een apart contract met Ons Kindbureau.

 

Pedagogisch concept per kindcentrum

De BSO is een integraal onderdeel van een kindcentrum. De pedagogische visie kan per locatie verschillen. Houd u hier rekening mee bij het maken van uw keuze voor een opvanglocatie of basisschool. Twijfels of vragen? Neem dan contact met ons op. We adviseren u graag bij het maken van uw keuze.

Benieuwd naar de pedagogische visie van onze locaties? Kijk dan eens bij Locaties; hier vindt u ook de eigen websites van de kindcentra.

 

BSO in vakantieweken

Jaarlijks stellen we in overleg met de basisscholen de twaalf vakantieweken vast. U kunt hiervoor extra vakantieopvang kopen. Via het ‘aanvraagformulier vakantiecontract’ geeft u per kalenderjaar het aantal dagen op dat u opvang nodig heeft. Dit leggen we jaarlijks vast in een Plaatsingsovereenkomst Vakantieopvang.

 

Vakantie opvangdagen vastleggen

Heeft u een vakantiecontract afgesloten? Dan kunt u zes tot acht weken voor iedere schoolvakantie aangeven op welke dagen u gebruik wilt maken van de vakantieopvang. Dit doet u via het Aanmeldformulier.

Is die inschrijftermijn voorbij? Dan is opvang alleen nog mogelijk als er plaatsen in de groep over zijn. Neem hiervoor contact op met de klantendesk.

 

Buitenschoolse opvang op studiedagen en vrije dagen van het onderwijs

Zijn er buiten de twaalf vakantieweken studie- of vrije dagen van het onderwijs? Dan kunt u extra opvang kopen voor de ochtend (8.30-14.00). Bij Tarieven vindt u meer informatie over de prijzen.

 

Tarieven

U vindt de tarieven van Ons Kindbureau in bij Tarieven.

We werken met vaste tijden per dagdeel. Wilt u weten wat er mogelijk is in flexibele opvang? Neem dan contact op met de klantendesk.

Onze tarieven zijn bruto prijzen. Als u werkt of studeert, komt u in aanmerking voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Die wordt maandelijks door de Belastingdienst uitbetaald. Op www.toeslagen.nl maakt u een berekening van uw netto kosten en vraagt u de toeslag aan.

 

Plaatsingscriteria

 • De buitenschoolse opvang is alleen toegankelijk voor kinderen die ook naar de basisschool van het kindcentrum gaan.
 • Speciaal voor kinderen vanaf 10 jaar bieden we Tienzclub. Dit is een BSO waar kinderen uit de hele wijk welkom zijn, ongeacht naar welke school zij gaan.
 • Een groep bestaat (wettelijk) uit maximaal 20 kinderen, met twee pedagogisch medewerkers.

Het is belangrijk dat u eerst de aanmeldprocedure volgt. Uiterlijk vier maanden vóór de gevraagde ingangsdatum krijgt u van de administratie een opvangaanbod. Dit aanbod blijft twee weken geldig. Wanneer u het aanbod binnen twee weken ondertekend terugstuurt, ligt de plaatsing van uw kind vast. We bevestigen dit met een door Ons Kindbureau ondertekend contract.

 

Ruilen en extra dagen

Dagdelen incidenteel ruilen

Wilt u incidenteel een dagdeel ruilen? Dat is mogelijk mits er plaats is in de groep van uw kind. Samen met de pedagogisch medewerker van de groep vult u het formulier ‘Ruilen van dagen’ in. De pedagogisch medewerkster bekijkt of er plaats is.

 

Ruilen van dagen

We geven zo veel mogelijk ruimte om dagen te ruilen. Dat kan binnen onderstaande kaders:

 • Als er ruimte is in de eigen groep.
 • Naarmate het drukker wordt op de groepen is er minder ruimte om te ruilen. Daarom kunt u geruilde dagen nog het gehele kalenderjaar opnemen.
 • Het kan zijn dat u op vakantie gaat, of dat uw kind langdurig ziek is. Dagdelen die hierdoor niet zijn afgenomen, blijven staan als tegoed. Mits u deze dagdelen minimaal een week van tevoren heeft doorgegeven aan de groep.
 • Sluitingsdagen (anders dan landelijke feestdagen) van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed.
 • Ouders spreken vervangende dagen af met de pedagogisch medewerker. Ruilen kan als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is. Maanden van te voren ruildagen aangeven is daarom niet mogelijk.
 • Op 31 december van ieder kalenderjaar vervallen alle tegoeddagen van het afgelopen jaar.

Wilt u structureel dagdelen wijzigen? Neem dan contact op met de klantendesk.

 

Extra dagdelen kopen

Wilt u incidenteel gebruikmaken van een extra opvangdag? Vraag dan extra opvang aan. Is er plaats in de groep, dan is uw kind van harte welkom.

U kunt de gewenste extra dag(delen) aanvragen bij de pedagogisch medewerksters. Hiervoor vult u samen het formulier ‘Extra opvang’ in. Het ondertekende formulier wordt verwerkt door onze administratie. Het aangepaste urenoverzicht kunt u opgeven aan de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag van dat jaar.

Delen op social media