4 tot 14 jaar: Buitenschoolse opvang (BSO)

Heeft u een kind op de basisschool? Dan kunt u gebruikmaken van de buitenschoolse opvang (BSO). Uw kind gaat naar de BSO van het kindcentrum waar het ook op school zit.

Wij bieden drie vormen van buitenschoolse opvang aan:

  • Voorschoolse opvang (van 7.30-8.30 uur)
  • Naschoolse opvang (van 14.00-17.30 uur of van 14.00-18.30 uur)
  • Opvang in vakantieweken (van 7.30-18.30 uur of van 07.30-13.00 uur of van 13.00-18.30 uur)

Voor iedere vorm van opvang tekent u een apart contract met Ons Kindbureau.

 

Pedagogisch concept per kindcentrum

De BSO is een integraal onderdeel van een kindcentrum. De pedagogische visie kan per locatie verschillen. Houd u hier rekening mee bij het maken van uw keuze voor een opvanglocatie of basisschool. Twijfels of vragen? Neem dan contact met ons op. We adviseren u graag bij het maken van uw keuze.

Benieuwd naar de pedagogische visie van onze locaties? Kijk dan eens bij Locaties; hier vindt u ook de eigen websites van de kindcentra.

 

BSO in vakantieweken

Jaarlijks stellen we in overleg met de basisscholen de twaalf vakantieweken vast. U kunt hiervoor extra vakantieopvang kopen. Via het ‘aanvraagformulier vakantiecontract’ geeft u per kalenderjaar het aantal dagen op dat u opvang nodig heeft. Dit leggen we jaarlijks vast in een Plaatsingsovereenkomst Vakantieopvang.

 

Vakantie opvangdagen vastleggen

Heeft u een vakantiecontract afgesloten? Dan kunt u zes tot acht weken voor iedere schoolvakantie in de ouderapp aangeven op welke dagen u gebruik wilt maken van de vakantieopvang.

Is die inschrijftermijn voorbij? Dan is opvang alleen nog mogelijk als er plaatsen in de groep over zijn. Neem hiervoor contact op met de klantendesk.

 

Buitenschoolse opvang op studiedagen en vrije dagen van het onderwijs

Zijn er buiten de twaalf vakantieweken studie- of vrije dagen van het onderwijs? Dan kunt u extra opvang kopen voor de ochtend (8.30-14.00). Bij Tarieven vindt u meer informatie over de prijzen.

 

Tarieven

U vindt de tarieven van Ons Kindbureau in bij Tarieven.

We werken met vaste tijden per dagdeel. Wilt u weten wat er mogelijk is in flexibele opvang? Neem dan contact op met de klantendesk.

Onze tarieven zijn bruto prijzen. Als u werkt of studeert, komt u in aanmerking voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Die wordt maandelijks door de Belastingdienst uitbetaald. Op www.toeslagen.nl maakt u een berekening van uw netto kosten en vraagt u de toeslag aan.

 

Plaatsingscriteria

  • De buitenschoolse opvang is alleen toegankelijk voor kinderen die ook naar de basisschool van het kindcentrum gaan.
  • Speciaal voor kinderen vanaf 10 jaar bieden we Tienzclub. Dit is een BSO waar kinderen uit de hele wijk welkom zijn, ongeacht naar welke school zij gaan.
  • Een groep bestaat (wettelijk) uit maximaal 20 kinderen, met twee pedagogisch medewerkers.

Het is belangrijk dat u eerst de aanmeldprocedure volgt. Uiterlijk vier maanden vóór de gevraagde ingangsdatum krijgt u van de administratie een opvangaanbod. Dit aanbod blijft twee weken geldig. Wanneer u het aanbod binnen twee weken ondertekend terugstuurt, ligt de plaatsing van uw kind vast. We bevestigen dit met een door Ons Kindbureau ondertekend contract.

 

Ruiltegoed of extra afnemen van dagdelen

Kinderen hebben gecontracteerde dagdelen voor de dagopvang en buitenschoolse opvang. Dit stimuleert de stabiliteit van de groepen, het kind voelt zich veilig en daarmee waarborgen we de pedagogische kwaliteit van de opvang.

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind niet kan komen, of dat u extra opvang nodig heeft op een andere dag dan de gecontracteerde dagdelen. De afmelding en aanvraag dient via een bestelling/aanvraag in de ouderapp gedaan te worden.

Delen op social media

Volg ons op sociale media!

Volg ons via sociale media en kom te weten wat er bij ons leeft en speelt!

Kind gebonden informatie ontvang je via Mijn Kindbureau