4 tot 14 jaar Buitenschoolse opvang (BSO)

Onze buitenschoolse opvang (BSO) is er voor alle kinderen van de basisschool. BSO is ontspanning, ontmoeting en ontdekking voor de uren naast school. In hetzelfde kindcentrum..

Onze BSO’s zijn gevestigd bij de school van je kind. Fijn dat je kind op dezelfde locatie blijft en vervoer dus niet nodig is.

Je kunt kiezen uit één of meer van onderstaande contractvormen:
Voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.30 uur.
Naschoolse opvang van 14.00 tot 17.30 uur of van 14.00 tot 18.30 uur.
Vakantieopvang in de schoolvakantieweken van 7.30 tot 18.30 uur, van 7.30 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 18.30 uur.

Pedagogische visie van opvang en school

Onze BSO’s horen ieder bij een andere basisschool en maken deel uit van een kindcentrum. Al onze locaties hebben samen met de betreffende basisschool hun eigen kindvisie, ofwel ‘pedagogisch concept’. Kijk vooral welke locatie goed aansluit op je eigen idealen.

Klik op onze locaties om te zien hoe de kindcentra zich van elkaar onderscheiden. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag met het vinden van het best passende kindcentrum voor jou en je kind!

BSO in vakantieweken

Ook tijdens schoolvakanties zijn kinderen welkom. Jaarlijks stellen we in overleg met de basisscholen twaalf vakantieweken vast. Hiervoor kun je vakantieopvang afnemen.

Je kunt kiezen uit twee soorten vakantieopvang:

  • Vakantieopvang in het contract: Bij een 48 weken contract zit naast de gewone opvang, 88 uur aan vakantieopvang die je flexibel kunt aanvragen in de schoolvakanties, schoolsluitings- en studiedagen.
  •  Losse vakantiedagen: Naast je schoolweken contract kun je ook losse vakantie uren inkopen met een minimum van 55 uur. Ook deze uren kun je flexibel aanvragen in de vakanties, schoolsluitings- en studiedagen.

Het verschil tussen het 48 weken contract en de losse vakantiedagen is dat de uurprijs van het schoolweken contract hoger ligt dan de uurprijs van het 48 weken pakket. Advies nodig? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!

Vakantie-opvang vastleggen

Heb je een vakantiecontract afgesloten? Geef dan zes tot acht weken vóór iedere schoolvakantie in de ouderapp aan op welke dagen je gebruik wilt maken van de vakantieopvang.

Valt de vakantie al over minder dan zes weken? Dan is opvang alleen nog mogelijk als in de groep vrije plaatsen zijn. Neem hiervoor contact op met de afdeling advies & planning.

Buitenschoolse opvang op studiedagen en vrije dagen van het onderwijs

Zijn er buiten de twaalf vakantieweken studie- of schoolsluitingsdagen? Dan kun je extra opvang inkopen voor de ochtend (8.30-14.00 uur ). Bij Tarieven vindt je meer informatie over de prijzen.

Tarieven

Je vindt de tarieven van Ons Kindbureau bij Tarieven. We werken met vaste tijden per dagdeel.

Onze tarieven zijn bruto prijzen. Als je werkt of studeert, kom je in aanmerking voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Die wordt maandelijks door de Belastingdienst uitbetaald. Met onze rekenhulp of op www.toeslagen.nl maak je een berekening van je netto kosten. Bij laatstgenoemde kan je meteen de toeslag aanvragen.

Plaatsingscriteria

  • De buitenschoolse opvang is alleen toegankelijk voor kinderen die ook naar de basisschool van het kindcentrum gaan.
  • Speciaal voor kinderen vanaf 10 jaar is er de Tienzclub. Dit is een BSO waar kinderen uit de hele Groot Wielen welkom zijn, ongeacht naar welke school zij gaan.
  • Bij het plaatsen van kinderen houden we ons aan de wet kinderopvang.

Heb je een fijne locatie gevonden? Meld je kind aan via aanmelden. Uiterlijk vier maanden voor de gevraagde ingangsdatum krijg je van ons een opvangaanbod. Dit aanbod blijft twee weken geldig. Stuur je het door jou ondertekende aanbod binnen twee weken terug, dan is de plaatsing van je kind definitief. We bevestigen de plaatsing met een door Ons Kindbureau ondertekend contract.

Ruilen of extra afnemen van dagdelen

Ieder kind komt de afgesproken, vaste dagdelen naar de dagopvang. Zo blijven de groepen zoveel mogelijk hetzelfde. Dit geeft kinderen een veilig gevoel, wat een voorwaarde is voor de pedagogische kwaliteit van onze opvang.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je kind een keer niet kan komen, of dat je juist extra opvang nodig hebt. Deze afmelding of aanvraag doe je in de ouderapp.

Delen op social media

Volg ons op social media

Voor de mooiste kindavonturen, rake verhalen en natuurlijk de laatste nieuwtjes.

Voor jouw kindinfo ga je naar Mijn Kindbureau