KC De Pionier

Clustermanager
Jessica van Herwaarden
06-54308924

Aandacht voor de aard van ieder kind

De Pionier is een klein kindcentrum in Den Bosch. Bij de Pionier werken we aan een optimale ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen, waarbij rekening gehouden wordt met het karakter van de kinderen, de verschillen in ontwikkeling, de talenten en/of begaafdheid, de belangstelling, de zelfstandigheid en de motivatie. Daarbij gaan we altijd uit van onze kernwaarden:

  • Optimale kansen (tot het ontwikkelen van talenten);
  • Blijven leren (lerende organisatie);
  • Veiligheid en vertrouwen (kinderen, ouders en medewerkers voelen zich gehoord, we doen wat we zeggen);
  • Inspireren (we halen het beste uit elkaar);
  • Innoveren (eigentijds onderwijs).

Aansluiten bij de beleefwereld

De komende jaren richten we ons op ontwerpend en ontdekkend leren. We sluiten hiermee aan bij de beleefwereld van kinderen. Doel is kinderen te prikkelen ze in hun ontwikkeling door inrichting van de ruimte, passende materialen en hun natuurlijke nieuwsgierigheid.

De BSO+ gaat van start!

Om een integraal aanbod te bieden binnen ons kindcentrum starten we met een BSO+ groep. Een te gek aanbod van activiteiten in de veilige, vertrouwde groepsruimte van de BSO+.  
Om de kinderen goed te begeleiden werken we bij de BSO+ altijd met twee pedagogisch professionals.
Dit betekent extra begeleiding voor alle kinderen zodat zij een fijne tijd kunnen beleven. De BSO+ groep bij KC de Pionier is geopend op maandag en vrijdag.

De kinderen een fijne middag bezorgen is ons belangrijkste uitgangspunt. Samen plezier hebben staat op nummer één! 

Hoe ziet een middag bij de BSO+ eruit?

Vanaf 14.00 uur is het tijd om te ontspannen. We starten gezamenlijk met een fruit- en drinkmoment. Daarna bespreken we met de kinderen het programma van die middag en maken ze een keuze uit de activiteiten die op het programma staan. Bewegen en in de buitenlucht zijn, vinden we vanzelfsprekend heel belangrijk.  
Wij gaan dan ook iedere dag met de kinderen geruime tijd naar buiten om lekker te spelen.
Als het weer echt te slecht is, maken we gebruik van het speellokaal waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.  
Daarnaast vragen we de kinderen om mee te denken over welke activiteiten niet mogen ontbreken bij de BSO+.
Zo leren kinderen om zelf keuzes te maken en voelen ze zich betrokken bij de activiteiten. Hiermee creëren we een rijk aanbod waarin zowel ruimte is voor creativiteit, spel, koken/ bakken én voldoende beweging. 

Goed om te weten

  • Vergevorderde samenwerking tussen onderwijs en opvang. We kennen elkaar en weten elkaar te vinden.
  • Bij de opvang werken we met verschillende groepen, aansluitend bij de leeftijd en ontwikkeling.
  • We werken met een vast, klein team. Onze collega’s zijn bekend en vertrouwd voor de kinderen en hun ouders.
  • De opvangmedewerkers werken intensief samen met de collega’s van het onderwijs.
Delen op social media

Volg ons op social media

Voor de mooiste kindavonturen, rake verhalen en natuurlijk de laatste nieuwtjes.

Voor jouw kindinfo ga je naar Mijn Kindbureau