Veelgestelde vragen

Corona

Mijn kind moet ik afmelden vanwege klachten of doordat we in quarantaine moeten. Heb ik recht op ruiltegoed?

Als je kind op tijd wordt afgemeld, ontvang je een ruiltegoed. Op tijd is minimaal 2 dagen voor de start van de dag. Bijvoorbeeld: Wil je de woensdag afmelden, dan doe je dit voor zondag avond 0.00 uur. Meld je buiten deze termijn je kind af, dan ontvang je geen ruiltegoed.

Waarom moet ik mijn facturen blijven betalen tijdens de lockdown?

U moet de factuur van de kinderopvang betalen, anders krijgt u geen toeslag meer. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur betrekking op heeft de kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.

Hoe zit het met de vergoeding van de kosten tijdens de lockdown?

Een gedeelte van de kosten ontvang je via de kinderopvangtoeslag. Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot het fiscale tarief via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het fiscaal tarief voor de dagopvang is € 8,50 en BSO € 7,31. Het gedeelte boven fiscaal tarief ontvang je vanuit Ons Kindbureau. Uitzondering hierop zijn de uren die gebruikt zijn voor de noodopvang. Hierover wordt per 25 januari 2022 geen fiscaal tarief vergoedt vanuit Ons Kindbureau.

Wanneer wordt de vergoeding betaald vanuit Ons Kindbureau?

De compensatie van december wordt rond 25 februari 2022 uitbetaald. Het bedrag van de factuur zal lager zijn door de terugbetaling van de kosten, mits er geen openstaande facturen zijn tot en met december 2021. De vergoeding van de werken in 2022 worden later verrekend.

Algemeen

Hoe kan ik de opvang (gedeeltelijk) opzeggen en wat is de opzegtermijn?

Een opzegging dien je schriftelijk door te geven. Dit mag via ons contactformulier op onze website. Houd bij een opzegging rekening met 1 maand opzegtermijn. Zodra wij de opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een bevestiging per mail of via een aangepaste overeenkomst.

Hoe schrijf ik een tweede (of volgend) kind in?

Dit doe je via ons aanmeldingsformulier op onze website www.onskindbureau.nl. Je vindt het formulier bij “Menu” en dan te kiezen voor “Aanmelden”.

Hoe gaat het verder nadat ik heb ingeschreven?

Na de inschrijving ontvang je een bevestiging van ontvangst. De inschrijving wordt vervolgens doorgezet naar de planner. Afhankelijk van de gewenste startdatum wordt er uiterlijk 4 tot 6 maanden vooraf contact met je opgenomen om de plaatsingsmogelijkheden/aanbod te bespreken. Als (een deel van) de aangevraagde opvang niet mogelijk blijkt overleggen we wat alternatieven zijn. Zoals bijvoorbeeld een andere dag, andere locatie of plaatsing op de wachtlijst.

Wanneer geven jullie plaatsingsgarantie?

Afhankelijk van de gewenste startdatum wordt er uiterlijk 4 maanden vooraf een aanbod gedaan. Bij plaatsingen op kortere termijn zal eerder contact opgenomen worden. We houden rekening met de datum van inschrijving. Plaatsing is afhankelijk van eventuele bestaande wachtlijsten.

Hoe kan ik mijn opvang uitbreiden?

Een aanvraag voor uitbreiding van de opvang geef je door via ons contactformulier op onze website. De planner zal vervolgens contact met je opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe en wanneer is Ons Kindbureau bereikbaar?

Via het contactformulier op www.onskindbureau.nl kun je contact met ons opnemen. Voor dringende vragen of een vraag die je niet digitaal wil stellen zijn we elke werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30u-16.30u. In de schoolvakanties zijn we telefonisch bereikbaar van 8.30u-12.30u.

Waarom hebben jullie mijn BSN-nummer nodig?

Maandelijks dienen wij een rapportage te sturen naar de Belastingdienst. Aan de hand van deze rapportage controleert de Belastingdienst of je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Via het Burgerservicenummer kan de belastingdienst gegevens aan elkaar koppelen en de gegevens vergelijken.

Dagopvang

Betaal ik bij 52 weken ook de weken dat ik geen gebruik maak van de opvang

Bij 52 weken betaal je voor 52 weken opvang, dus ook als je kind niet komt. Als je je kind op tijd afmeldt via de ouderapp, dan ontvang je een tegoed. Dit tegoed kun je dan flexibel inzetten als er ruimte is op de locatie.

Is het mogelijk om bij een schoolwekenpakket incidenteel opvang af te nemen in de schoolvakanties?

Ja dit kan, maar hiervoor is een vakantievoorraad nodig. Deze dient te worden afgenomen. Hiervoor dien je dan een aanvraag voor extra opvang in via de ouderapp. Deze wordt dan beoordeelt, waarbij we kijken naar de beschikbare plaatsen op de aangevraagde dag. Voor een extra dag in de schoolvakantie kun je geen ruiltegoed inzetten. Je ontvangt dus altijd een factuur voor de extra uren.

Hoe zit het met de minimale afname van 40 weken en 2 dagdelen bij de flexibele opvang?

Bij de flexibele opvang wordt gekeken naar het gemiddeld aantal uren. Jaarlijks dien je minimaal 40 x 5,5 x 2 = 440 uur flexibele opvang af te nemen. Gemiddeld is dit per maand 36:40 uur.

Waarom ontvang ik bij flexibele opvang geen ruiltegoed?

Bij flexibele opvang reserveren we elke dag een plek om je kind te kunnen plaatsen en kun je al later aangeven wanneer je gebruik wilt maken van de opvang. We passen hierop onze personele planning aan na het invoeren van de aangevraagde opvang. Om die reden krijg je geen ruiltegoed als je een dag afmeldt. Je kunt wel een dag annuleren, mits deze niet buiten de aanmeldtermijn valt. Is de aanmeldtermijn verstreken, dan kan de opvang niet geannuleerd worden.

Waarom ontvang ik bij het peuterarrangement geen ruiltegoed?

Op het uurtarief van het peuterarrangement zit een subsidie van de gemeente. Het peuterarrangement heeft als doel kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn te bieden met voorbereiding op het basisonderwijs. Omdat het een gesubsidieerde dienst is, is het niet mogelijk om hiervoor ruiltegoed te ontvangen.

Is het mogelijk om halve dagopvang af te nemen?

Ja dat is mogelijk. Je kunt halve dagopvang afnemen van 07.30u tot 13.00u of 13.00u tot 18.30 uur. Een verlengde ochtend van 07.30 uur tot 14.00 uur is ook mogelijk, deze is af te nemen voor 52 weken of schoolweken.

Buitenschoolse opvang

Hoe worden de vakantiedagen ingepland bij het 48 weken pakket?

Per vaste BSO middag ontvang je 8 dagen als tegoed. Wanneer er in de schoolweken opvang wordt afgenomen dan krijg je 8 dagen van 11 uur, 88 uur, per vaste middag bij eindtijd tot 17.30u en 18.30u. Dit tegoed kun je dan flexibel inzetten tijdens schoolvakanties, studiedagen of in de schoolweken als er ruimte is op de locatie.

Wat zijn de opvangtijden in de schoolvakanties?

Opvang in vakantie weken is mogelijk voor gehele dag van 07.30 uur tot 17.30u/18.30u. Of een opvangochtend van 07.30u tot 13.00u. Of een opvangmiddag van 13.00u tot 18.30u.

Waarvoor zijn de ingekochte vakantiedagen inzetbaar?

Het tegoed voor vakantiedagen kun je inzetten tijdens schoolvakantie en/of studiedagen en/of sluitingsdagen.

Ik heb geen vakantiedagen ingekocht en heb onverwacht toch een dag opvang nodig in de schoolvakantie, kan dit?

Ja dat kan. Je dient dan losse vakantiedagen af te nemen met een minimale afname van 55 uur (5 dagen van 11 uur) voor een volledig kalenderjaar. Wanneer je denkt vaker vakantieopvang nodig te hebben is het het overwegen waard om je contract om te zetten naar een 48 weken pakket. Je kunt altijd onze rekentool op onze website gebruiken om te zien of dit rendabel is. Je kunt deze vinden via cc

Financieel

Wanneer ontvang ik de jaaropgave van voorgaand jaar?

De jaaropgaven van het voorgaande jaar worden voor 1 maart gepubliceerd in het ouderportaal. Je kunt deze inzien en downloaden door in de app naar “Account” te gaan en vervolgens te kiezen voor “Documenten en Jaaropgaven”. Hier staat een optie om een PDF te downloaden.

Ik heb een vraag over de factuur, waar kan ik terecht?

Vragen over de inhoud van je factuur stel je via ons contactformulier die je vindt op onze website (www.onskindbureau.nl/contact). Denk hierbij aan het aantal gefactureerde uren of afgenomen dagen. Vragen over de betaling van de factuur, betalingsregelingen of automatische incasso stel je via financien@onskindbureau.nl

.

Waarom ontvang ik elke maand een factuur, ook als ik alleen opvang afneem in de schoolweken?

We factureren (alle opvang) gedurende 12 maanden per kalenderjaar. We berekenen hiervoor eerst het totaal aantal uren per jaar door de opvang uren per week te vermenigvuldigen met het aantal weken opvang. Dit jaartotaal delen we dan door 12 maanden. Zo komen we tot het gemiddeld aantal uren en kosten per maand. Hierdoor ontvang je maandelijks, 12 x per jaar, een gelijke factuur.

Hoe bereken ik de netto kosten per maand?

Via onze rekentool op onze website (https://onskindbureau.nl/tarieven-kinderopvang/#netto) kun je gemakkelijk de netto kosten per maand berekenen. Je kunt dit voor meerdere kinderen in het gezin invoeren, zodat je een totaalplaatje krijgt van de kosten. Voor een tweede of volgende kind ontvang je namelijk een hoger vergoedingspercentage vanuit de Belastingdienst.

Hoe weet ik of ik recht heb op kinderopvangtoeslag?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en jouw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk voor een uitleg op Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag (boink.info) of kijk voor meer informatie op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Het aanvragen van kinderopvangtoeslag gaat via de Belastingdienst Toeslagen. Je hebt hiervoor een aantal gegevens van ons nodig, zoals: het LRK nummer van de opvanglocatie, het uurtarief en het aantal opvanguren per maand. Wanneer de opvang definitief is sturen wij digitaal een overeenkomst waarop deze gegevens terug te vinden zijn. Meer informatie over kinderopvangtoeslag vind je op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hoe-moet-ik-kinderopvangtoeslag-aanvragen Vraag de toeslag aan binnen 3 maanden nadat jouw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Anders loop je een deel van de toeslag mis.

Kan ik de factuur automatisch laten incasseren?

Jazeker, Hiervoor hebben wij van jou een ingevulde Sepa-machtiging automatische incasso nodig. Bij ondertekening van een nieuw contract kun je deze tekenen. Lukt dit niet, neem dan contact met ons op om dit formulier in te vullen.

Waarom betaal ik voor feestdagen en studiedagen terwijl de opvang dan gesloten is?

In de CAO Kinderopvang is geregeld dat medewerkers met behoud van salaris recht op verlof hebben op de landelijk vastgestelde feestdagen. Omdat op deze feestdagen de salariskosten doorlopen, worden de uren op feestdagen in rekening gebracht. Deze uren komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. De facturatie is conform de geldende afspraken tussen de kinderopvangbranche en minister. Als de kinderopvangbranche de uren niet in rekening zou brengen, wordt het uurtarief op niet-feestdagen hoger (de salarissen moeten immers wel betaald worden) en dat is fiscaal voor ouders ongunstig.

Buiten de sluiting op bovenstaande feestdagen hanteert ons Kindbureau jaarlijks twee sluitingsdagen. Net als op feestdagen lopen de salariskosten door, maar de medewerkers leveren nu een deel van hun vakantieverlofdagen in. Hierdoor zal op deze twee sluitingsdagen de structurele opvang worden gecompenseerd middels een tegoed.

Ouderapp

Ik ben mijn gebruikersnaam en wachtwoord vergeten, hoe kom ik aan deze gegevens?

Je gebruikersnaam voor de ouderapp is je e-mailadres wat bij ons bekend is. Een nieuw wachtwoord kun je aanvragen via “Wachtwoord vergeten”. Wij kunnen zelf ook een nieuw wachtwoord sturen. Lukt het niet om in te loggen? Neem dan contact met ons op.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het ouderportaal?

Dit kun je eenvoudig doen via de ouderapp. Ga hiervoor naar “Account” en klik op je naam of de naam van je kinderen. Vervolgens kun je de gegevens aanpassen en opslaan door op het vinkje rechts bovenin te klikken.

Hoe meld ik mijn kind af voor een opvang dag?

Je kunt je kind gemakkelijk afmelden via de ouderapp. Hiervoor ga je naar “Mijn kind” en klik je rechts bovenin op “Afwezig melden”. Voer de datum in en kies de af te melden dagdelen (let op de vinkjes). Kies vervolgens voor “Indienen” rechts bovenin.

Hoe kan ik mijn ruiltegoed inzetten of extra opvang aanvragen?

Je ruiltegoed kun je inzetten door extra opvang aan te vragen. Ga hiervoor in de ouderapp naar “Agenda” en klik rechts onderin op het icoon van de kalender. Kies vervolgens “Dag aanvragen” en dan “Dag toevoegen”. Voer de datum in waarop je extra opvang nodig hebt. Vink de juiste opvangtijden aan. Geef aan hoe je de aanvraag wilt voldoen en klik op “Toevoegen”. Hierna kun je nog een dag toevoegen en aangeven hoe de aanvraag verwerkt moet worden. Als laatste klik je op “Aanvraag indienen”.

Waarom ontvang ik geen geld terug voor een afgemelde dag?

De kind planning en personele planning zijn afgestemd op de komst van jouw kind. De vaste lasten voor Ons Kindbureau lopen ook door. Vandaar dat een afmelding niet in mindering wordt gebracht op de factuur. Je kunt deze dag mogelijk wel inhalen op een ander moment. Bekijk hiervoor de spelregels van onze ruilservice.

Waarom ontvang ik geen tegoed voor mijn afmelding?

Je dient je kind 48 uur van tevoren af te melden. Bijvoorbeeld: Wil je de woensdag afmelden, dan doe je dit voor zondag avond 0.00 uur. Doe je dit niet dan ontvang je geen ruiltegoed. De kind planning en personele planning zijn afgestemd op de komst van jouw kind. De vaste lasten voor Ons Kindbureau lopen ook door. Je kunt deze dag mogelijk wel inhalen op een ander moment. Bekijk hiervoor de spelregels van onze ruilservice.

Ik gebruik een hele dag opvang, kan ik een halve dag afmelden?

Ja dat kan. Geef bij de afmelding dan aan welk dagdeel je wilt afmelden door deze aan te vinken.

Waar kan ik mijn ruiltegoed en ingekochte vakantietegoed terugvinden?

Je ruiltegoed kun je terug vinden in de ouderapp. Ga hiervoor naar “Account” en kies vervolgens voor “Tegoeden”. Je ziet hier het ruiltegoed per kind.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

Aanvragen voor extra opvang of ruildagen worden ongeveer 2 weken voor aanvang beoordeeld op basis van beschikbaarheid. Er wordt dan gekeken of er een plek beschikbaar is op de groep. Dit kan pas wanneer we de roosters voor onze pedagogisch medewerkers definitief gemaakt hebben. Weten we dit eerder, dan krijg je uiteraard ook eerder bericht. Je kunt zelf ook een “uiterlijke datum” aangeven voor wanneer je antwoord wil hebben op je aanvraag.