Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe kan ik de opvang (gedeeltelijk) opzeggen en wat is de opzegtermijn?

Een opzegging dien je schriftelijk door te geven. Dit mag via ons contactformulier op onze website. Houd bij een opzegging rekening met 1 maand opzegtermijn. Zodra wij de opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een bevestiging per mail of via een aangepaste overeenkomst.

 

Hoe schrijf ik een tweede (of volgend) kind in?

Dit doe je via ons aanmeldingsformulier op onze website www.onskindbureau.nl. Je vindt het formulier bij “Menu” en dan te kiezen voor “Aanmelden”.

 

Hoe gaat het verder nadat ik heb ingeschreven?

Na de inschrijving ontvang je een bevestiging van ontvangst. De inschrijving wordt vervolgens doorgezet naar de planner. Afhankelijk van de gewenste startdatum wordt er uiterlijk 4 tot 6 maanden vooraf contact met je opgenomen om de plaatsingsmogelijkheden/aanbod te bespreken. Als (een deel van) de aangevraagde opvang niet mogelijk blijkt overleggen we wat alternatieven zijn. Zoals bijvoorbeeld een andere dag, andere locatie of plaatsing op de wachtlijst.

 

Wanneer geven jullie plaatsingsgarantie?

Afhankelijk van de gewenste startdatum wordt er uiterlijk 4 maanden vooraf een aanbod gedaan. Bij plaatsingen op kortere termijn zal eerder contact opgenomen worden. We houden rekening met de datum van inschrijving. Plaatsing is afhankelijk van eventuele bestaande wachtlijsten.

 

Hoe kan ik mijn opvang uitbreiden?

Een aanvraag voor uitbreiding van de opvang geef je door via ons contactformulier op onze website. De planner zal vervolgens contact met je opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

 

Hoe en wanneer is Ons Kindbureau bereikbaar?

Via het contactformulier op www.onskindbureau.nl kun je altijd contact met ons opnemen. Voor dringende vragen of een vraag die je niet digitaal wil stellen zijn we elke werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30u-16.30u. In de schoolvakanties zijn we telefonisch bereikbaar van 8.30u-12.30u.

 

Waarom hebben jullie mijn BSN-nummer nodig?

Maandelijks dienen wij een rapportage te sturen naar de Belastingdienst. Aan de hand van deze rapportage controleert de Belastingdienst of je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Via het Burgerservicenummer kan de belastingdienst gegevens aan elkaar koppelen en de gegevens vergelijken.

 

Dagopvang

Betaal ik bij 52 weken ook de weken dat ik geen gebruik maak van de opvang

Bij 52 weken betaal je voor 52 weken opvang, dus ook als je kind niet komt.

 

Is het mogelijk om bij een schoolwekenpakket incidenteel opvang af te nemen in de schoolvakanties?

Ja dit kan, hiervoor dien je dan een aanvraag voor extra opvang in via de ouderapp. Deze wordt beoordeelt, waarbij we kijken naar de beschikbare plaatsen op de aangevraagde dag. Voor een extra dag in de schoolvakantie met een schoolweken product kun je geen OKB-uren inzetten. Je ontvangt dan altijd een factuur voor de extra uren.

 

Waarom ontvang ik bij het peuterarrangement geen OKB-uren?

Op het uurtarief van het peuterarrangement zit een subsidie van de gemeente. Het peuterarrangement heeft als doel kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn te bieden met voorbereiding op het basisonderwijs. Omdat het een gesubsidieerde dienst is, is het niet mogelijk om hiervoor OKB-uren te ontvangen.

 

Is het mogelijk om halve dag opvang af te nemen?

Ja dat is mogelijk. Er zijn hiervoor twee opties: een ochtend of een middag . Een verlengde ochtend tot 14.00 uur (voor de Vlechter tot 14:15 uur) is ook mogelijk, deze zijn af te nemen voor 52 weken of in schoolweken.

 

Buitenschoolse opvang

Hoe worden de vakantiedagen ingepland bij opvang met 8 weken schoolvakantie?

Per jaar zijn er 12 vastgestelde schoolvakantieweken. Van deze 12 weken kun je 8 weken gebruik maken van vakantieopvang. De overige 4 weken maak je geen gebruik van opvang en deze hoef je uiteraard ook niet te betalen. Standaard neem je in de schoolvakanties dezelfde dag af als in de schoolweken. Je kunt in de ouderapp eenvoudig aangeven of je gebruik wil maken van je vastgestelde dag in de schoolvakantie

 

Wat zijn de opvangtijden voor de BSO in de schoolvakanties?

Opvang in vakantieweken is mogelijk op een vaste hele dag van 07.30 uur tot 18.30u.

 

Ik heb geen vakantieopvang maar heb onverwacht toch een dag opvang nodig in de schoolvakantie, kan dit?

Ja dat kan. Je kunt op factuur een incidentele dag in de schoolvakantie aanvragen. Deze zal op basis van personele beschikbaarheid beoordeeld worden. Wanneer je denkt vaker vakantieopvang nodig te hebben is het het overwegen waard om je contract om te zetten naar opvang met 8 weken schoolvakantie. Je kunt altijd onze rekentool op onze website gebruiken om te zien of dit rendabel is. Klik hier om naar onze rekentool te gaan.

 

Financieel

Wanneer ontvang ik de jaaropgave van voorgaand jaar?

De jaaropgaven van het voorgaande jaar worden vóór 1 maart gepubliceerd in het ouderportaal. Je kunt deze inzien en downloaden door in de app naar “Account” te gaan en vervolgens te kiezen voor “Documenten en Jaaropgaven”. Hier staat een optie om een PDF te downloaden.

 

Ik heb een vraag over de factuur, waar kan ik terecht?

Vragen over de inhoud van je factuur stel je via ons contactformulier die je vindt op onze website (www.onskindbureau.nl/contact). Denk hierbij aan het aantal gefactureerde uren of afgenomen dagen. Vragen over de betaling van de factuur, betalingsregelingen of automatische incasso stel je via financien@onskindbureau.nl.

 

Waarom ontvang ik elke maand een factuur, ook als ik alleen opvang afneem in de schoolweken?

We factureren (alle opvang) gedurende 12 maanden per kalenderjaar. We berekenen hiervoor eerst het totaal aantal uren per jaar door de opvang uren per week te vermenigvuldigen met het aantal weken opvang. Dit jaartotaal delen we dan door 12 maanden. Zo komen we tot het gemiddeld aantal uren en kosten per maand. Hierdoor ontvang je maandelijks, 12 x per jaar, een gelijke factuur.

 

Hoe bereken ik de netto kosten per maand?

Via onze rekentool op onze website (Rekentool) kun je gemakkelijk de netto kosten per maand berekenen. Je kunt dit voor meerdere kinderen in het gezin invoeren, zodat je een totaalplaatje krijgt van de kosten. Voor een tweede of volgende kind ontvang je namelijk een hoger vergoedingspercentage vanuit de Belastingdienst.

 

Hoe weet ik of ik recht heb op kinderopvangtoeslag?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en jouw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk voor een uitleg op Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag (boink.info) of kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl

 

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Het aanvragen van kinderopvangtoeslag gaat via de Belastingdienst Toeslagen. Je hebt hiervoor een aantal gegevens van ons nodig, zoals: het LRK nummer van de opvanglocatie, het uurtarief en het aantal opvanguren per maand. Wanneer de opvang definitief is sturen wij digitaal een overeenkomst waarop deze gegevens terug te vinden zijn. Meer informatie over kinderopvangtoeslag vind je op: www.belastingdienst.nl. Vraag de toeslag aan binnen 3 maanden nadat jouw kind voor het eerst naar de opvang gaat, anders loop je een deel van de toeslag mis.

 

Kan ik de factuur automatisch laten incasseren?

Jazeker, Hiervoor hebben wij van jou een ingevulde Sepa-machtiging automatische incasso nodig. Bij ondertekening van een nieuw contract kun je deze tekenen. Lukt dit niet, neem dan contact met ons op om dit formulier in te vullen.

 

Waarom betaal ik voor feest- en sluitingsdagen van Ons Kindbureau terwijl de opvang dan gesloten is?

In de CAO Kinderopvang is geregeld dat medewerkers met behoud van salaris recht op verlof hebben op de landelijk vastgestelde feestdagen. Omdat op deze feestdagen de salariskosten doorlopen, worden de uren op feestdagen in rekening gebracht. Deze uren komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. De facturatie is conform de geldende afspraken tussen de kinderopvangbranche en minister. Als de kinderopvangbranche de uren niet in rekening zou brengen, wordt het uurtarief op niet-feestdagen hoger (de salarissen moeten immers wel betaald worden) en dat is fiscaal voor ouders ongunstig.

Buiten de sluiting op bovenstaande feestdagen hanteert ons Kindbureau jaarlijks twee sluitingsdagen. Net als op feestdagen lopen de salariskosten door, maar de medewerkers leveren nu een deel van hun vakantieverlofdagen in. Hierdoor zal op deze twee sluitingsdagen de structurele opvang worden gecompenseerd middels een tegoed.

 

Ouderapp

Ik ben mijn gebruikersnaam en wachtwoord vergeten, hoe kom ik aan deze gegevens?

Je gebruikersnaam voor de ouderapp is je e-mailadres wat bij ons bekend is. Een nieuw wachtwoord kun je aanvragen via “Wachtwoord vergeten”. Wij kunnen zelf ook een nieuw wachtwoord sturen. Lukt het niet om in te loggen? Neem dan contact met ons op.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het ouderportaal?

Dit kun je eenvoudig doen via de ouderapp. Ga hiervoor naar “Account” en klik op je naam of de naam van je kinderen. Vervolgens kun je de gegevens aanpassen en opslaan door op het vinkje rechts bovenin te klikken.

 

Hoe meld ik mijn kind af voor een opvang dag?

Je kunt je kind gemakkelijk afmelden via de ouderapp. Hiervoor ga je naar “Mijn kind” en klik je bovenin op “Afwezig melden”. Voer de datum in en kies de af te melden dagdelen (let op de vinkjes). Kies vervolgens voor “Indienen” rechts bovenin.

 

Hoe kan ik mijn OKB-uren inzetten of extra opvang aanvragen?

Je OKB-uren kun je inzetten door extra opvang aan te vragen. Ga hiervoor in de ouderapp naar “Agenda” en klik rechts onderin op het icoon van de kalender. Kies vervolgens “Dag aanvragen” en dan “Dag toevoegen”. Voer de datum in waarop je extra opvang nodig hebt. Vink de juiste opvangtijden aan. Geef aan hoe je de aanvraag wilt voldoen en klik op “Toevoegen”. Hierna kun je nog een dag toevoegen en aangeven hoe de aanvraag verwerkt moet worden. Als laatste klik je op “Aanvraag indienen”.

 

Waarom ontvang ik geen OKB-uren of geld terug voor een afgemelde dag?

De kind planning en personele planning zijn afgestemd op de komst van jouw kind. De vaste lasten voor Ons Kindbureau lopen ook door. Vandaar dat bij een afmelding geen OKB-uren worden toegekend én deze niet in mindering wordt gebracht op de factuur.

 

Ik gebruik een hele dag opvang, kan ik een halve dag afmelden?

Ja dat kan. Geef bij de afmelding dan aan welk dagdeel je wilt afmelden door deze aan te vinken.

 

Waar kan ik mijn OKB-uren terugvinden?

Je kunt deze tegoeden terug vinden in de ouderapp. Ga hiervoor naar “Account” en kies vervolgens voor “Tegoeden”. Je ziet hier de OKB-uren per kind.