10+ jaar: Tienzclub

Zoekt uw tiener meer uitdaging op de BSO? Kom naar de Tienzclub. Dé BSO voor (bijna) zelfstandige tieners.

Tienzclub biedt buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 10 jaar. Zij kunnen hier ‘chillen’, spelen, koken, gamen of aan de slag in het techniek- of kunstatelier. Naast het vaste aanbod kunnen ze verschillende workshops volgen.

We gaan natuurlijk ook naar buiten: wandelend en fietsend ontdekken we de wijk. We spelen een voetbalwedstrijd of potje levend Stratego, gaan schat zoeken met een GPS of bouwen hutten op de zandverstuiving. En wie weet fietsen we bij mooi weer naar de stad om een terrasje te pakken!

Los van alle vrijetijdsbesteding bieden we ook huiswerkbegeleiding aan. Hoe fijn is dat; het huiswerk is (grotendeels) gedaan als uw kind thuis komt.

 

Een eigen locatie

Tienzclub maakt geen onderdeel uit van een kindcentrum. Het is een extra opvanglocatie in de wijk, waar kinderen van elke basis- maar ook middelbare school welkom zijn.

Een plek die ze voorbereidt op (of op gang helpt in) het voortgezet onderwijs, door een grotere mate van zelfstandigheid te bieden. Waar ruimte is voor eigen ideeën en initiatieven. Waar ze leeftijdsgenoten vinden. Kortom: een plek die bij ze past.

 

Bereikbaarheid

Wij zijn iedere dag vanaf 13:30 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 073-851 11 51.

 

Tienzclub in vakantieweken

Jaarlijks stellen we in overleg met de basisscholen de twaalf vakantieweken vast. U kunt hiervoor extra vakantieopvang kopen. Via het ‘aanvraagformulier vakantiecontract’ geeft u per kalenderjaar het aantal dagen op dat u opvang nodig heeft. Dit leggen we jaarlijks vast in een Plaatsingsovereenkomst Vakantieopvang.

 

Vakantie opvangdagen vastleggen

Heeft u een vakantiecontract afgesloten? Dan kunt u zes tot acht weken voor iedere schoolvakantie aangeven op welke dagen u gebruik wilt maken van de vakantieopvang. Dit doet u via het Aanmeldformulier. Is die inschrijftermijn voorbij? Dan is opvang alleen nog mogelijk als er plaatsen in de groep over zijn. Neem hiervoor contact op met de klantendesk.

 

Opvang op studiedagen en vrije dagen van het onderwijs

Zijn er buiten de twaalf vakantieweken studie- of vrije dagen van het onderwijs? Dan kunt u extra opvang kopen voor de ochtend (8.30-14.00). Bij Tarieven vindt u meer informatie over de prijzen.

 

Tarieven

U vindt de tarieven van Ons Kindbureau in bij Tarieven.

De tijden per dagdeel stellen we in overleg met de ouders vast. Wilt u weten wat er mogelijk is in flexibele opvang? Neem dan contact op met de klantendesk.

Onze tarieven zijn bruto prijzen. Als u werkt of studeert, komt u in aanmerking voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Die wordt maandelijks door de Belastingdienst uitbetaald. Op www.toeslagen.nl maakt u een berekening van uw netto kosten en vraagt u de toeslag aan.

 

Plaatsingscriteria
  • De Tienzclub is uitsluitend voor kinderen van 10 tot 14 jaar, dus vanaf groep 7 van het basisonderwijs.
  • De Tienzclub biedt uitsluitend naschoolse opvang en opvang op vakantiedagen, geen voorschoolse opvang.
  • Een groep bestaat (wettelijk) uit maximaal 20 kinderen, met twee pedagogisch medewerkers.

Het is belangrijk dat u eerst de aanmeldprocedure volgt. Uiterlijk vier maanden vóór de gevraagde ingangsdatum krijgt u van de administratie een opvangaanbod. Dit aanbod blijft twee weken geldig. Wanneer u het aanbod binnen twee weken ondertekend terugstuurt, ligt de plaatsing van uw kind vast. We bevestigen dit met een door Ons Kindbureau ondertekend contract.

 

Ruiltegoed of extra afnemen van dagdelen

Kinderen hebben gecontracteerde dagdelen voor de dagopvang en buitenschoolse opvang. Dit stimuleert de stabiliteit van de groepen, het kind voelt zich veilig en daarmee waarborgen we de pedagogische kwaliteit van de opvang.

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind niet kan komen, of dat u extra opvang nodig heeft op een andere dag dan de gecontracteerde dagdelen. De afmelding en aanvraag dient via een bestelling/aanvraag in de ouderapp gedaan te worden.

Delen op social media

Volg ons op sociale media!

Volg ons via sociale media en kom te weten wat er bij ons leeft en speelt!

Kind gebonden informatie ontvang je via Mijn Kindbureau