10+ jaar: Tienzclub

Zoekt uw tiener meer uitdaging op de BSO? Kom naar de Tienzclub. Dé BSO voor (bijna) zelfstandige tieners.

Tienzclub biedt buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 10 jaar. Zij kunnen hier ‘chillen’, spelen, koken, gamen of aan de slag in het techniek- of kunstatelier. Naast het vaste aanbod kunnen ze verschillende workshops volgen.

We gaan natuurlijk ook naar buiten: wandelend en fietsend ontdekken we de wijk. We spelen een voetbalwedstrijd of potje levend Stratego, gaan schat zoeken met een GPS of bouwen hutten op de zandverstuiving. En wie weet fietsen we bij mooi weer naar de stad om een terrasje te pakken!

Los van alle vrijetijdsbesteding bieden we ook huiswerkbegeleiding aan. Hoe fijn is dat; het huiswerk is (grotendeels) gedaan als uw kind thuis komt.

 

Een eigen locatie

Tienzclub maakt geen onderdeel uit van een kindcentrum. Het is een extra opvanglocatie in de wijk, waar kinderen van elke basis- maar ook middelbare school welkom zijn.

Een plek die ze voorbereidt op (of op gang helpt in) het voortgezet onderwijs, door een grotere mate van zelfstandigheid te bieden. Waar ruimte is voor eigen ideeën en initiatieven. Waar ze leeftijdsgenoten vinden. Kortom: een plek die bij ze past.

 

Bereikbaarheid

Wij zijn iedere dag vanaf 13:30 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 073-851 11 51.

 

Tienzclub in vakantieweken

Jaarlijks stellen we in overleg met de basisscholen de twaalf vakantieweken vast. U kunt hiervoor extra vakantieopvang kopen. Via het ‘aanvraagformulier vakantiecontract’ geeft u per kalenderjaar het aantal dagen op dat u opvang nodig heeft. Dit leggen we jaarlijks vast in een Plaatsingsovereenkomst Vakantieopvang.

 

Vakantie opvangdagen vastleggen

Heeft u een vakantiecontract afgesloten? Dan kunt u zes tot acht weken voor iedere schoolvakantie aangeven op welke dagen u gebruik wilt maken van de vakantieopvang. Dit doet u via het Aanmeldformulier. Is die inschrijftermijn voorbij? Dan is opvang alleen nog mogelijk als er plaatsen in de groep over zijn. Neem hiervoor contact op met de klantendesk.

 

Opvang op studiedagen en vrije dagen van het onderwijs

Zijn er buiten de twaalf vakantieweken studie- of vrije dagen van het onderwijs? Dan kunt u extra opvang kopen voor de ochtend (8.30-14.00). Bij Tarieven vindt u meer informatie over de prijzen.

 

Tarieven

U vindt de tarieven van Ons Kindbureau in bij Tarieven.

De tijden per dagdeel stellen we in overleg met de ouders vast. Wilt u weten wat er mogelijk is in flexibele opvang? Neem dan contact op met de klantendesk.

Onze tarieven zijn bruto prijzen. Als u werkt of studeert, komt u in aanmerking voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Die wordt maandelijks door de Belastingdienst uitbetaald. Op www.toeslagen.nl maakt u een berekening van uw netto kosten en vraagt u de toeslag aan.

 

Plaatsingscriteria
  • De Tienzclub is uitsluitend voor kinderen van 10 tot 14 jaar, dus vanaf groep 7 van het basisonderwijs.
  • De Tienzclub biedt uitsluitend naschoolse opvang en opvang op vakantiedagen, geen voorschoolse opvang.
  • Een groep bestaat (wettelijk) uit maximaal 20 kinderen, met twee pedagogisch medewerkers.

Het is belangrijk dat u eerst de aanmeldprocedure volgt. Uiterlijk vier maanden vóór de gevraagde ingangsdatum krijgt u van de administratie een opvangaanbod. Dit aanbod blijft twee weken geldig. Wanneer u het aanbod binnen twee weken ondertekend terugstuurt, ligt de plaatsing van uw kind vast. We bevestigen dit met een door Ons Kindbureau ondertekend contract.

 

Ruilen en extra dagen

Dagdelen incidenteel ruilen

Wilt u incidenteel een dagdeel ruilen? Dat is mogelijk mits er plaats is in de groep van uw kind. Samen met de pedagogisch medewerker van de groep vult u het formulier ‘Ruilen van dagen’ in. De pedagogisch medewerkster bekijkt of er plaats is.

 

Ruilen van dagen

We geven zo veel mogelijk ruimte om dagen te ruilen. Dat kan binnen onderstaande kaders:

  • Als er ruimte is in de eigen groep.
  • Naarmate het drukker wordt op de groepen is er minder ruimte om te ruilen. Daarom kunt u geruilde dagen nog het gehele kalenderjaar opnemen.
  • Het kan zijn dat u op vakantie gaat, of dat uw kind langdurig ziek is. Dagdelen die hierdoor niet zijn afgenomen, blijven staan als tegoed. Mits u deze dagdelen minimaal een week van tevoren heeft doorgegeven aan de groep.
  • Sluitingsdagen (anders dan landelijke feestdagen) van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed.
  • Ouders spreken vervangende dagen af met de pedagogisch medewerker. Ruilen kan als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is. Maanden van te voren ruildagen aangeven is daarom niet mogelijk.
  • Op 31 december van ieder kalenderjaar vervallen alle tegoeddagen van het afgelopen jaar.

Wilt u structureel dagdelen wijzigen? Neem dan contact op met de klantendesk.

 

Extra dagdelen kopen

Wilt u incidenteel gebruikmaken van een extra opvangdag? Vraag dan extra opvang aan. Is er plaats in de groep, dan is uw kind van harte welkom.

U kunt de gewenste extra dag(delen) aanvragen bij de pedagogisch medewerksters. Hiervoor vult u samen het formulier ‘Extra opvang’ in. Het ondertekende formulier wordt verwerkt door onze administratie. Het aangepaste urenoverzicht kunt u opgeven aan de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag van dat jaar.

Delen op social media