2,5 tot 4 jaar: Peuterarrangement

Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud? Dan komt u in aanmerking voor onze peuterarrangementen. De peuterarrangementen van onze kindcentra bestaan uit twee dagdelen.

Op welke dagen de arrangementen worden aangeboden, verschilt per kindcentrum. Klik op onderstaande locaties om te zien wanneer zij peuterarrangementen aanbieden.

 

Doorgaande ontwikkelingslijn

Omdat wij uw kind een doorgaande ontwikkelingslijn bieden, kiest u niet alleen voor een peuterarrangement locatie maar ook direct voor de basisschool waar uw kind vanaf zijn / haar vierde jaar heen zal gaan. Houd dan ook bij de keuze van het peuterarrangement rekening met het pedagogisch concept van dat kindcentrum. Welke dat is, ziet u bij de verschillende locaties. Heeft u advies nodig bij uw keuze? Neem vooral contact met ons op, de medewerkers van Ons Kindbureau helpen u graag!

 

Tarieven

U vindt de tarieven van Ons Kindbureau bij Tarieven.

We werken met vaste tijden per dagdeel. Wilt u weten wat er mogelijk is in flexibele opvang? Neem dan contact op met de klantendesk.

Onze tarieven zijn bruto prijzen. Als u werkt of studeert, komt u in aanmerking voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Die wordt maandelijks door de Belastingdienst uitbetaald. Op www.toeslagen.nl maakt u een berekening van uw netto kosten en vraagt u de toeslag aan.

Maakt u gebruik van de peuterarrangementen en komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dn krijgt u subsidie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Om hiervoor in aanmerking te komen, vult u het formulier Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in.

 

Plaatsingscriteria

 • We plaatsen aanmeldingen op volgorde van binnenkomst op onze lijst.
 • U kiest voor één kindcentrum; u kunt zich niet aanmelden bij meerdere kindcentra.
 • Peuters zijn welkom vanaf 2,5 tot 4 jaar.
 • Een peuterarrangement bestaat uit een combinatie van twee dagdelen.
 • Heeft uw kind een medisch/sociale indicatie? Dan is het in overleg mogelijk eerder te starten of meerdere dagdelen af te nemen.

Het is belangrijk dat u eerst de aanmeldprocedure volgt. Uiterlijk vier maanden vóór de gevraagde ingangsdatum krijgt u van de administratie een opvangaanbod. Dit aanbod blijft twee weken geldig. Wanneer u het aanbod binnen twee weken ondertekend terugstuurt, ligt de plaatsing van uw kind vast. We bevestigen dit met een door Ons Kindbureau ondertekend contract.

 

Ruilen en extra dagen

Dagdelen incidenteel ruilen

Wilt u incidenteel een dagdeel ruilen? Dat is mogelijk mits er plaats is in de groep van uw kind. Samen met de pedagogisch medewerker van de groep vult u het formulier ‘Ruilen van dagen’ in. De pedagogisch medewerkster bekijkt of er plaats is.

 

Ruilen van dagen

We geven zo veel mogelijk ruimte om dagen te ruilen. Dat kan binnen onderstaande kaders:

 • Als er ruimte is in de eigen groep.
 • Naarmate het drukker wordt op de groepen is er minder ruimte om te ruilen. Daarom kunt u geruilde dagen nog het gehele kalenderjaar opnemen.
 • Het kan zijn dat u op vakantie gaat, of dat uw kind langdurig ziek is. Dagdelen die hierdoor niet zijn afgenomen, blijven staan als tegoed. Mits u deze dagdelen minimaal een week van tevoren heett doorgegeven aan de groep.
 • Sluitingsdagen (anders dan landelijke feestdagen) van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed.
 • Ouders spreken vervangende dagen af met de pedagogisch medewerker. Ruilen kan als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is. Maanden van te voren ruildagen aangeven is daarom niet mogelijk.
 • Op 31 december van ieder kalenderjaar vervallen alle tegoeddagen van het afgelopen jaar.

Wilt u structureel dagdelen wijzigen? Neem dan contact op met de klantendesk.

 

Extra dagdelen kopen

Wilt u incidenteel gebruikmaken van een extra opvangdag? Vraag dan extra opvang aan. Is er plaats in de groep, dan is uw kind van harte welkom.

U kunt de gewenste extra dag(delen) aanvragen bij de pedagogisch medewerksters. Hiervoor vult u samen het formulier ‘Extra opvang’ in. Het ondertekende formulier wordt verwerkt door onze administratie. Het aangepaste urenoverzicht kunt u opgeven aan de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag van dat jaar.

Delen op social media