KC De Hoven

Ontwikkel jezelf en groei samen

Ons sterkste punt is de samenwerking en de integrale werkwijze tussen opvang en onderwijs. De missie van KC De Hoven is dan ook ‘Ontwikkel jezelf en groei samen’. Drie waarden spelen hierin een heel belangrijke rol:

 • Vertrouwen: in wat de kinderen kunnen.
 • Veiligheid: kinderen zijn in een veilige omgeving.
 • Verantwoordelijkheid: we zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid.

Deze waarden geven richting aan hoe we met elkaar omgaan; kinderen, ouders en collega’s.

Zo creëren we een leergemeenschap waarin welbevinden, betrokkenheid en competentie kernbegrippen zijn. Dit is gebaseerd op het gedachtegoed van Reggio Emilia en het ervaringsgericht onderwijs. Op onze website lees je hier meer over!

 

Vanuit welke visie werken wij?

Wij onderscheiden ons door onze visie. We willen dat kinderen zich fijn voelen en dat ze betrokken zijn. Ons gebouw zorgt ervoor dat kinderen de ruimte krijgen (letterlijk en figuurlijk) om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarbij gaan we van het volgende uit:

 • Ieder kind is uniek.
 • Kinderen leren van elkaar.
 • Het kind is eigenaar van zijn eigen leren.
 • Kinderen zijn nieuwsgierig.
 • Kinderen ontwikkelen zich in een doorgaande lijn.
 • Kinderen ontwikkelen zich in brede zin.
 • Kinderen mogen fouten maken.


Basisgroepen en leerpleinen

Ieder kind zit in een basisgroep die wordt begeleid door een vaste medewerker. Omdat kinderen zich qua ontwikkeling niet laten ‘vangen’ in één jaargroep, bestaat een basisgroep uit twee jaargroepen.

In de opvang bestaat de basisgroep uit baby- en peutergroepen, bij de buitenschoolse opvang werken we met basisgroepen 4-5, 6-7 en 8-12 jarigen. In het onderwijs werken we met de basisgroepen 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8.

Door in basisgroepen te werken, kunnen kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen. De leerkracht kan beter aansluiten bij de verschillen tussen kinderen. De basisgroep is de thuisbasis van het kind. De kinderen starten en sluiten hier de dag.

Twee of drie basisgroepen ‘bewonen’ samen een speel(opvang)- of leer(onderwijs)plein. Deze pleinen nodigen kinderen uit om te ontdekken, te spelen en te leren. Op elk plein zijn er verschillende ateliers en hoeken waar kinderen uitdagende materialen vinden en waar zij specifieke activiteiten doen.

 

Speerpunten voor de toekomst

Kijkend naar de toekomst willen we de samenwerking tussen onderwijs en opvang nog verder intensiveren. Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, dragen we nog meer bij aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen.
Ook groeien we naar een positie als ‘Babyspecialist’, met speciaal aangepaste ruimtes en gespecialiseerde medewerkers.

 

Feiten & Cijfers

 • Ruim 450 kinderen in het onderwijs en ruim 150 kinderen op onze opvang.
 • We hebben 4 peutergroepen, 4 babygroepen en 7 BSO- groepen.
 • Eigen babytuin op de 2e
 • Eigen buitenspeelplein voor de peutergroepen op de begane grond.
 • De BSO maakt gebruik van het grote speelplein en de wadi.
 • Grote, centrale gymzaal waar volop ruimte is voor sport en spel.
 • Een ruime centrale hal waar regelmatig vieringen plaatsvinden en waar ruimte is voor expressie. In deze hal is ook de bibliotheek gevestigd.
 • Bij De Hoven werken ongeveer 80 mensen binnen opvang en onderwijs.
Delen op social media