KC De Hoven

Clustermanager
Jessica van Herwaarden
Meewerkend leidinggevende opvang
Brenda Mollinger
06-18405990
Meewerkend leidinggevende BSO
Lindsey van Eijndhoven
06-34 56 93 66

Ontwikkel jezelf en groei samen

Welkom bij kindcentrum De Hoven: hét kindcentrum waar elk kind van 0 tot 13 jaar zich optimaal kan ontwikkelen en samen met anderen mag groeien!

We zien het elke dag om ons heen: de wereld verandert en nieuwe ontwikkelingen gaan razendsnel. Dat merken kinderen ook, zij maken deel uit van sociale (digitale) netwerken, ze multitasken en hebben toegang tot ongelofelijk veel informatie. De wereld ligt aan hun voeten. Dat geeft enorm veel mogelijkheden en kansen. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben ook een andere kant; ze vragen van kinderen dat zij, op steeds jongere leeftijd, eigen keuzes moeten maken en leren om zichzelf te blijven. Dat ze kennis opdoen, maar ook hun talenten leren kennen en vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, oplossingsgericht denken, overleggen, flexibel zijn en reflecteren. Zodat ze stevig in hun schoenen staan, zelfredzaam én kritisch zijn als ze naar het voortgezet onderwijs gaan en er een nieuwe wereld voor hen open gaat.

Als kindcentrum zijn we ons hier elke dag bewust van en het is leidend voor hoe wij met kinderen omgaan en voor de manier waarop wij de opvang en het onderwijs inrichten. Ervaringsgericht werken in een rijke speel- en leeromgeving staat hierbij centraal. Zowel op de opvang als in onderwijs zien we welbevinden en betrokkenheid als voorwaarden voor de ontwikkeling van kinderen.

Binnen onze opvang leggen we de nadruk op het nabootsen van een veilige en vertrouwde thuisomgeving. In het onderwijs werken we met vakspecialisten en korte effectieve instructies, waardoor kinderen op verschillende niveaus aanbod krijgen en waarbij er ruimte is voor eigen keuzes en initiatief. Hierdoor worden kinderen aangezet tot leren en blijven ze betrokken. Ons team werkt er samen aan om kinderen van 0 tot 13 jaar een doorgaande ontwikkelingslijn te laten doorlopen. Zo bieden we elk kind de beste kansen om zichzelf optimaal te ontwikkelen en samen met anderen te groeien, zodat het sterk staat in de wereld van morgen.

Vanuit welke missie en visie werken wij?

‘Ontwikkel jezelf en groei samen’, dit is onze missie. Drie waarden spelen een heel belangrijke rol:

 • Vertrouwen: in wat de kinderen kunnen.
 • Veiligheid: kinderen zijn in een veilige omgeving.
 • Verantwoordelijkheid: we zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid.

Deze waarden geven richting aan hoe we met elkaar omgaan; kinderen, ouders en collega’s. Zo creëren we een leergemeenschap waarin welbevinden, betrokkenheid en competentie kernbegrippen zijn. Dit is gebaseerd op het gedachtegoed van Reggio Emilia en het ervaringsgericht werken. Op onze website leest u hier meer over!

Wij onderscheiden ons door onze visie. We willen dat kinderen zich fijn voelen en dat ze betrokken zijn. Ons gebouw zorgt ervoor dat kinderen de ruimte krijgen (letterlijk en figuurlijk) om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarbij gaan we van het volgende uit:

 • Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling;
 • Elk kind krijgt de ruimte om zijn eigenheid te ontdekken;
 • Ieder kind groeit op als wereldburger, als onderdeel van de samenleving;

Basisgroepen en leerpleinen

Ieder kind zit in een basisgroep die wordt begeleid door een vaste medewerker. Omdat kinderen zich qua ontwikkeling niet laten ‘vangen’ in één jaargroep, bestaat een basisgroep uit twee jaargroepen.

In de opvang bestaat de basisgroep uit baby- , dreumes- en peutergroepen, bij de buitenschoolse opvang werken we met basisgroepen van 4-7 jarigen en 8-12 jarigen. In het onderwijs werken we met de basisgroepen 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Door in basisgroepen te werken, kunnen kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen. De medewerker kan beter aansluiten bij de verschillen tussen kinderen. De basisgroep is de thuisbasis van het kind. De kinderen starten en sluiten hier de dag.

Twee of drie basisgroepen ‘bewonen’ samen een speel- of leerplein. Op de opvang spreken we van speelplein, in het onderwijs van een leerplein. Dit is een speel- leeromgeving die kinderen uitnodigt en uitdaagt om te ontdekken, te spelen en te leren. Op elk plein zijn er verschillende ateliers en hoeken waar kinderen uitdagende materialen vinden en waar zij specifieke activiteiten doen.

 

Goed om te weten

 • Ruim 450 kinderen in het onderwijs en ruim 120 kinderen op onze opvang.
 • We hebben 2 peutergroepen, 2 dreumesgroepen, 2 babygroepen en 5 BSO- groepen.
 • Eigen buitenspeelplein op het dakterras voor de dreumes en baby’s
 • Eigen buitenspeelplein voor de peutergroepen op de begane grond.
 • De BSO maakt gebruik van het grote speelplein en de wadi.
 • Grote, centrale gymzaal waar volop ruimte is voor sport en spel.
 • Een ruime centrale hal waar regelmatig vieringen plaatsvinden en waar ruimte is voor expressie ook de bibliotheek is hier gevestigd.
 • Bij De Hoven werken ongeveer 70 mensen binnen opvang en onderwijs.

 

Delen op social media

Volg ons op social media

Voor de mooiste kindavonturen, rake verhalen en natuurlijk de laatste nieuwtjes.

Voor jouw kindinfo ga je naar Mijn Kindbureau