Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. Deze wet zorgt ervoor dat kinderopvang voor iedereen op dezelfde manier wordt geregeld. De wet regelt dat ouders, werkgevers en rijksoverheid de kosten voor kinderopvang samen betalen.
 

Hoogte kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is de bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van de kinderopvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van het aantal uren dat u werkt en uw inkomen en dat van uw eventuele (toeslag)partner.

  • De maximale uurprijs waarover de toeslag wordt berekend is in 2022 geïndexeerd en is € 9,27 voor de dagopvang en € 8,15 voor de buitenschoolse opvang.
  • Het aantal uren waarvoor ouders toeslag kunnen krijgen is gekoppeld aan het aantal uren dat de minstwerkende ouder werkt. De maximale vergoeding komt neer op 140% van het aantal gewerkte uren per week voor de kinderopvang en 70% voor de buitenschoolse opvang.
  • Als een van de ouders werkloos raakt, wordt de toeslag na zes maanden stopgezet. Ouders die na die zes maanden minder uren opvang hebben gebruikt dan waar zij wettelijk recht op hadden, hebben daarna echter ook nog recht op toeslag. Pas als alle wettelijk toegezegde uren zijn verbruikt, stopt de toeslag.
  • Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat alle wijzigingen met betrekking tot het aantal uren opvang, hun werksituatie of inkomen tijdig bij de belastingdienst worden doorgegeven. Wacht hier niet te lang mee en houd er rekening mee dat de opzegtermijn (ook bij wijzigingen in aantal af te nemen uren) bij Ons Kindbureau één (1) maand is.
  • Binnen drie maanden na aanvang van de opvang moet je de toeslag hebben aangevraagd, anders vervalt het recht op de toeslag . Dit geldt ook bij wijzigingen. Vraag de kinderopvangtoeslag daarom op tijd aan. Kinderopvangtoeslag kun je berekenenaanvragen of wijzigen via de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl.
  • Na inschrijving krijg je van ons een aanbod waarin de gemiddelde uurprijs, de maandprijs en het aantal uren per jaar staan. In januari ontvang je van ons de jaaropgave met het totaal aantal uren dat je in het voorafgaande kalenderjaar aan opvang hebt afgenomen.

Uitleg Kinderopvangtoeslag

Klik hier voor Een hulpmiddel dat ouders stap voor stap helpt bij het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag.

Heb je vragen over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met onze Klantendesk. Onze medewerkers staan je graag te woord!

 

Registratienummers LRKP

Kinderopvang De Groote Wielen 264476943
Kinderopvang Wittering.nl 326273207
BSO de Groote Wielen 308860457
BSO Wittering.nl 248371459
Kinderopvang de Hoven 211313300
BSO de Hoven 612219045
Kinderopvang de Sprong 772797705
BSO de Sprong 220712050
Kinderopvang / Peuterarrangement de Springplank 177051097
BSO de Springplank 238107358
BSO de Tienzclub 922110402
Kinderopvang de Vlechter 303104016
BSO de Vlechter 151800960
Kinderopvang Campus aan de Lanen 289171301
BSO Campus aan de Lanen 101646094