Wittering.nl

Clustermanager
Esther van Doremaele
Meewerkend leidinggevende
Mariëlle Hofmans  06-18405995

Zelf doen, ervaren en leren

Ieder kind wil groeien en weet van binnen het beste wat het daarvoor nodig heeft. Wittering.nl biedt kinderen keuzes en kansen. Wij zijn een prikkelende, vernieuwende plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Onze kindvisie

Bij Wittering.nl staat autonomie van ieder kind centraal: zelf mogen kiezen, verantwoordelijkheid nemen en respect voor jezelf en elkaar. Kinderen leren het meest van ervaringen die zij zelf opdoen, met al hun zintuigen. Zeker als zij vanuit zichzelf betrokken en geïnteresseerd zijn in wat zij doen. Dat zie je terug in onze afgestemde pedagogische aanpak. Tenslotte is geen kind hetzelfde en komt optimaal leren en groeien van binnenuit.

 

Wat maakt ons anders?

Wittering.nl biedt een onderscheidende vorm van zowel onderwijs- en opvang. Dat merk je meteen als je bij ons binnenkomt. Kinderen hebben eigen inbreng en leren zo keuzes te maken die bij hen passen. Het is onze rol ze uit te dagen, te prikkelen en hun ontwikkeling te faciliteren. We sluiten daarin aan op waar hun natuurlijke interesse naar uitgaat. Bij ons is ruimte om te ontspannen, ontdekken en lekker doen waar je zin in hebt. Emmi Pikler en Reggio Emilia zijn onze inspiratiebronnen.

 

‘Dat kan ik echt wel zelf!’ Boris, 4 jaar

Goed om te weten

  • Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, inclusief peuterarrangement
  • Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar
  • Inpandige basisschool
  • Vaste medewerkers, voor een vertrouwd en veilig gevoel
  • Doorgaande leerlijn, soepele overgang naar de basisschool
  • Geen lokalen, maar een grote, open ruimte
  • Wittering combineert het beste van verschillende leer- en ontwikkelvisies
  • Geen leerjaren maar units, afgestemd op de individuele ontwikkeling
  • Kinderen kiezen vaak zelf wat ze doen, hoe, met wie en in welk tempo
  • Bij Wittering.nl leren kinderen samen het leven!​
Delen op social media

Volg ons op social media

Voor de mooiste kindavonturen, rake verhalen en natuurlijk de laatste nieuwtjes.

Voor jouw kindinfo ga je naar Mijn Kindbureau