Wittering.nl

Locatiemanager
Rebecca Schoonbroodt
06-43620664

Leren en groeien van binnenuit

Wittering.nl is een kindcentrum voor 0- tot 13-jarigen, waarin onderwijs, kinderopvang en vrijetijdsbesteding samenkomen. We hebben een nieuwe visie op leren en ontwikkeld. De ontwikkeling van het kind staat centraal. We laten ons sturen door tien waarden die als fundament onder het concept liggen.
Kinderen leren meer, wanneer ze zelf ervaring op kunnen doen. Je leert beter door het mee te maken, door het te zien en te voelen, door je zintuigen optimaal te benutten. Door kinderen uit te dagen en een prikkelende omgeving aan te bieden, komt motivatie om te leren en te groeien van binnenuit!

Aanbod opvang afgestemd op het kind

Wittering.nl biedt dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar in drie verschillende groepen; een babygroep, peutergroep en peuterarrangement groep. Elke groep heeft vaste medewerkers om de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen. In de dagopvang worden kinderen gestimuleerd zichzelf verder te ontwikkelen. Er is divers aanbod dat wordt afgestemd op de individuele behoefte van ieder kind.

De buitenschoolse opvang van Wittering.nl vangt de kinderen na schooltijd op. Tijdens deze uurtjes krijgen de kinderen de ruimte om er een fijne middag van te maken met leeftijdsgenootjes door divers aanwezig aanbod. Er is ruimte voor ontspanning, ontdekken, actief bewegen of gewoon doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

 

Geen school als alle anderen

Kiezen voor Wittering.nl is kiezen voor een uniek concept. Het is geen school als alle anderen.

 • Er zijn geen klaslokalen, er is een grote open ruimte met functiehoeken.
 • Wittering.nl gebruikt niet één methode, maar meerdere methodes die passen bij de visie. Elk kind kan met zijn eigen methode aan de slag.
 • Er zijn geen vaste leerjaren, de kinderen zijn ingedeeld in drie units die steeds passen bij een bepaalde fase in hun natuurlijke ontwikkeling. Elke unit is onderverdeeld in een aantal basisgroepen, waar kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten.
 • De overgang naar een volgende unit vindt organisch plaats. Op het moment dat een kind toe is aan een volgende ontwikkelingsfase, ‘vliegt’ het over.
 • De lesstof is niet ingedeeld in traditionele vakken, maar wordt aangeboden in de vorm van kernconcepten. De kinderen kiezen vaak zelf wat ze doen, hoe ze het doen, met wie ze willen leren en hoe lang ze erover doen. Daardoor ‘leren zij samen het leven’!

 

Feiten & cijfers

 • Door het creëren van een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar zijn de kinderen bekend met het team, de kinderen en de ruimtes om hen heen.
 • We onderscheiden ons door waardengestuurd te zijn. Gevolg van deze sturing is dat wij kijken naar de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen in plaats van de kalenderleeftijd.
 • Kinderen gaan door naar een volgende groep als ze daar klaar voor zijn. Een kind kan eerder of later doorstromen, in overleg met de ouders.
 • We bieden dagopvang 0 – 4 jaar, peuterarrangement 2,5 – 4 jaar, buitenschoolse opvang 4 – 13 jaar en basisonderwijs 4 – 13 jaar.
 • Kernconcepten: we werken met ‘gestalten’, waarmee kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen op een manier die nauw aansluit bij de kenmerken van het brein. Dit bieden we aan in de vorm van tien kernconcepten; het hart van de leerstof. vormen.
 • We zitten als Kindcentrum in een continu proces van ontwikkeling en groei. Door cyclisch de processen in beeld te brengen die ontstaan rondom de speerpunten van de organisatie, wordt de groei en daarmee de kwaliteit van de organisatie zichtbaar. ​
Delen op social media

Volg ons op social media

Voor de mooiste kindavonturen, rake verhalen en natuurlijk de laatste nieuwtjes.

Voor jouw kindinfo ga je naar Mijn Kindbureau