KC De Groote Wielen

Niemand is zoals jij!

Niet ieder kind is gelijk. Kinderen verschillen van elkaar: in aanleg, in tempo, in emoties en in ontwikkeling. Kinderen worden geboren met eigen kwaliteiten en interesses. Bij Kindcentrum De Groote Wielen houden we juist rekening met deze verschillen. In ons aanbod zorgen we ervoor dat kinderen optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Met ieders kwaliteit werken we aan de toekomst!

Omgaan met verschillen betekent dat er meer aandacht is voor wat elk kind nodig heeft. Daarom werken we met verschillende niveaus en passen we ons aanbod daar waar mogelijk op aan. We begeleiden kinderen in hun eigen ontwikkeling. We dagen ze uit om elke keer een stap verder te komen. Ieder kind in zijn of haar eigen tempo. We hebben oog voor ieder kind, want elk kind is uniek.

 

Alles onder één dak

Kinderopvang, peuterarrangement, basisonderwijs, voor- en naschoolse opvang: alles is onder één dak te vinden bij Kindcentrum De Groote Wielen.

Onderwijs en kinderopvang werken nauw samen aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Zo krijgen zij een sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn binnen één pedagogische visie. Hierdoor voelen kinderen zich prettig en kunnen ze zich goed ontwikkelen. Ieder op zijn eigen niveau.

 

Vanuit welke visie werken wij?

In ons werk gaan we uit van de volgende kernwaarden:

 • Eigenaarschap & Betrokkenheid; wij vinden het belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen en zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces.
 • Veiligheid & Vertrouwen; ons kindcentrum moet een plek zijn waar kinderen zich vrij voelen en kunnen groeien. We hechten daarom veel waarde aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen, aan respect en openheid.

Wij werken vanuit de principes van SWPBS (School Wide Positive Behavior Support). Dit is een pedagogische aanpak, gericht op het creëren van een veilige en positieve omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

 

Ontwikkeling in één doorgaande lijn

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind een doorgaande ontwikkeling kan doorlopen en zich thuis voelt bij ons. Daarom zitten we onder één dak en werken de medewerkers van opvang en onderwijs nauw met elkaar samen. Onze collega’s worden continu bijgeschoold om de doorgaande ontwikkellijn te blijven borgen in ons kindcentrum.

Er is één pedagogisch klimaat. De overgang van opvang naar onderwijs verloopt daardoor vloeiend, voor kinderen én ouders. Al onze collega’s:

 • helpen het kind zichzelf te ontplooien;
 • tonen belangstelling voor elk kind en geven hen de steun waar zij die nodig hebben;
 • erkennen en waarderen alle kinderen als individuen met hun eigen ideeën en perspectieven;
 • praten vooral mét kinderen;
 • zijn professioneel, betrokken en geven het goede voorbeeld;
 • zien ouders als partners.

 

Levensvaardigheden als rode draad

Kinderen hebben vaardigheden nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot een positief en zelfbewust persoon. Dat gaat over zowel cognitieve als sociaal-emotionele levensvaardigheden:

 • Basiskennis en -vaardigheden.
 • Omgaan met jezelf en elkaar.
 • Onderzoekend leren.

Benieuwd wat we concreet verstaan onder deze levensvaardigheden? Lees het in de informatiegids.

 

Feiten & cijfers

 • Ons team wordt gevormd door 4 deelteams: kinderopvang, onderwijs, BSO en het specialistenteam. Allen aangestuurd door het managementteam.
 • Er zijn 4 kinderopvang groepen (0-2, 0-4, 2-4 en peuterarrangement). Zij zitten samen met de groepen 1-2 en BSO onderbouw op de begane grond.
 • Op de 1e verdieping zijn de groepen 3 en 4, op de tussenverdieping vind je de groepen 5 en 6 en de BSO middenbouw.
 • Op de 2e verdieping zijn de groepen 7 en 8 en de BSO bovenbouw te vinden.
 • Scholieren spelen op het schoolplein aan de voorkant van het gebouw. De kleintjes tot 4 jaar spelen aan de achterzijde, waar zij in alle rust kunnen spelen op hun eigen tempo.
 • Er zijn meerdere gezamenlijke ruimtes, zoals het Atrium, de kleine gymzaal, klaslokalen en de bibliotheek.
Delen op social media