Klachtenafhandeling

Prettig, laagdrempelig contact en wederzijds vertrouwen zijn de basis voor ons gemeenschappelijke doel: welbevinden van je kind. We horen graag je feedback en vragen je om eventuele opmerkingen of twijfels met onze pedagogisch medewerkers te bespreken. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, zoek dan contact met de manager van het kindcentrum of vul een incidentenformulier in.

 

 Een klacht melden

  • Een klacht of verbetersuggestie meld je via een incidentenformulier.
  • Geef dit formulier af op de groep van je kind of bij de manager van je kindcentrum. Deze in verantwoordelijk voor correcte afhandeling ervan.
  • Heeft je klacht betrekking op Ons Kindbureau, dan neemt de directie deze in behandeling.
  • Wij onderzoeken je klacht zorgvuldig en houden je op de hoogte van de voortgang.
  • Binnen een week bekijken we in overleg met jou wat de mogelijkheden zijn.
  • Vervolgens ontvang je een schriftelijke of telefonische reactie van de manager kinderopvang of (bij klachten over Ons Kindbureau) van de directie.
  • Binnen zes weken volgt schriftelijk een onderbouwd oordeel op de klacht. Hierin staat een concrete termijn, waarbinnen eventuele maatregelen zijn gerealiseerd (volgens art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen).

Externe klachtencommissie

Uiteraard hopen wij samen met jou tot een oplossing te kunnen komen. Lukt dit niet, dan kun je je wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang. Zij proberen een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Omdat wij aangesloten zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, staat het je ook vrij je klacht te leggen bij deze externe klachtencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommisie.nl

Bekijk hier de procedure van de Geschillencommissie.