KC De Springplank

Aandacht voor de aard van ieder kind

De Springplank is een klein kindcentrum in een aandachtswijk van Den Bosch. Bij ons staat het kind centraal; we gaan voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. Daarbij gaan we altijd uit van onze kernwaarden:

  • Positieve benadering: van iedereen die bij het kindcentrum komt, van kinderen en hun ouders tot onze collega’s.
  • Structuur: duidelijke kaders voor iedereen, dus ook ouders en collega’s.
  • Gezien worden: er is oprechte aandacht voor iedereen en we luisteren naar elkaar.
  • Sfeer: een warme, prikkelende omgeving die uitdaagt tot leren en ontwikkelen.

Bij De Springplank werken we aan een optimale, ononderbroken ontwikkeling van kinderen. We houden rekening met de aard van ieder kind. We kijken zorgvuldig naar de verschillen in ontwikkeling, de belangstelling, de zelfstandigheid en de motivatie.

 

Aansluiten bij de beleefwereld

De komende jaren richten we ons op ontwerpend en ontdekkend leren. We sluiten hiermee aan bij de beleefwereld van kinderen. Doel is kinderen te prikkelen ze in hun ontwikkeling door inrichting van de ruimte, passende materialen en hun natuurlijke nieuwsgierigheid.

 

Feiten & cijfers

  • Zo’n 150 kinderen in het onderwijs en 35 kinderen op onze opvang.
  • Vergevorderde samenwerking tussen onderwijs en opvang. We kennen elkaar en weten elkaar te vinden.
  • Onze locatiemanager maakt deel uit van het MT van Ons Kindbureau.
  • Bij de opvang werken we met verschillende groepen, aansluitend bij de leeftijd en ontwikkeling.
  • We werken met een vast, klein team. Onze collega’s zijn bekend en vertrouwd voor de kinderen en hun ouders.
  • De opvangmedewerkers werken intensief samen met de collega’s van het onderwijs. Samen geven zij vorm aan het aanbod in en de inrichting van de ruimtes.
Delen op social media